Sökning: "systematisk litteraturstudie distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av sin yrkesroll på vårdcentral

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ulrika Adolfsson; Madeleine Frykholm; [2019]
  Nyckelord :district nurse; primary care; nursing; professional role; distriktssköterska; vårdcentral; omvårdnad; yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som styrs av flera lagar däribland Hälso- och sjukvårdslagen. Vård- och omsorgsarbete syftar till att tillfredsställa såväl individuella som grundläggande mänskliga behov, oavsett kulturell och etnisk tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Vaccination mot mässling och tuberkulos hos nyanlända : En utmaning för hälso- och sjukvården i Europa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Lina Påhlsson; Halalah Mohammady; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; vaccination; distriktssköterska; folkhälsa; smittskydd;

  Sammanfattning : Introduktion: Ökad rörlighet mellan länder genom exempelvis resor och migration utgör en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige mycket bra. LÄS MER

 3. 3. Hur distriktssköterskan kan identifiera kvinnor med urininkontinens. : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Mellerhav; Renny Eelkema; [2018]
  Nyckelord :Distriktssköterska; kvinnor; primärvård och urininkontinens;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem som innebär ett stort socialt problemför många individer. Urininkontinens förknippas med skamkänslor och upplevs avmånga kvinnor som något tabu och har en negativ påverkan på livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rrezarta Halili; Leonita Selimi; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; övervikt; fetma; barnhälsovården.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Sverige har ökat de senaste decennierna. Flera studier visar att om tidig övervikt och fetma hos barn inte får möjlighet till behandling är prognosen dålig till att de kan bli normalviktiga i vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER