Sökning: "tillämpning av metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden tillämpning av metoder.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers skrivande – fördelar eller nackdelar? : En empirisk studie om lärares erfarenheter inom årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Waxegård; Felicia Turesson; [2021]
  Nyckelord :Writing; formative assessment; assessment methods; advantages; disadvantages; grades 4-6.; Skrivande; formativ bedömning; bedömningsmetoder; fördelar; nackdelar; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka hur mellanstadielärare upplever användningen av formativa bedömningsmetoder av elevers skrivande, men även att undersöka vilka för- och nackdelar som dessa metoder kan medföra. Lärarnas svar tyder på att det finns en varierad tillämpning av lärarrespons, kamratbedömning och självbedömning där fördelarna med respektive metod kan leda till att lärandet exempelvis blir tydligt och synligt samtidigt som eleverna blir aktiva och får möjlighet till att träna ansvar i sitt lärande. LÄS MER

 2. 2. The prospects of using acoustic particle separation techniques to separate heavy metals from lake- and seabed sediments

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Ohan Lundblad; [2021]
  Nyckelord :acoustic particle separation; ultrasound; acoustics; particle separation; akustisk partikelseparation; ultraljud; akustik; partikelseparation; akustisk partikelseparationsteknik; akustisk separationsteknik;

  Sammanfattning : This work aims to investigate if it is realistic to use acoustic particle separation techniques for separating heavy-metals from pump-dredged seabed sediments on a large scale. A premise for the project has been that the material should undergo hydrothermal carbonization (HTC) before acoustic treatment. LÄS MER

 3. 3. Volymbaserat underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Patrik Axelsson; Sanna Korhonen; [2021]
  Nyckelord :Preventive maintenance; volume based maintenace; meter based maintenance; Förebyggande underhåll; volymbaserat underhåll; mätarstyrt underhåll;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 5. 5. Hierarchical Clustering in Risk-Based Portfolio Construction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Natasha Nanakorn; Elin Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Portfolio construction; asset allocation; risk-based asset allocation; hierarchical clustering; agglomerative clustering; hierarchical risk parity; risk; volatility; Portföljallokering; portföljhantering; portföljmetoder; riskbaserad portföljallokering; hierarkisk klustring; agglomerativ klustring; risk; volatilitet;

  Sammanfattning : Following the global financial crisis, both risk-based and heuristic portfolio construction methods have received much attention from both academics and practitioners since these methods do not rely on the estimation of expected returns and as such are assumed to be more stable than Markowitz's traditional mean-variance portfolio. In 2016, Lopéz de Prado presented the Hierarchical Risk Parity (HRP), a new approach to portfolio construction which combines hierarchical clustering of assets with a heuristic risk-based allocation strategy in order to increase stability and improve out-of-sample performance. LÄS MER