Sökning: "toa"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet toa.

 1. 1. Bo i Byn : Utformning av seniorbostad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Tim Johansson; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :House design; senior housing; inbetweenhousing; accessibility requirements; elderly persons; Bostadsutformning; seniorboende; mellanboende; tillgänglighetskrav; äldre personer;

  Sammanfattning : Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett koncept tas fram just för detta uppdrag? Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- ochunderhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av vårdkvalitet och tillfredsställelse med vården på psykiatriska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Komatovic; Anna Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychiatry; inpatient; quality of care; satisfaction; nursing; Psykiatri; heldygnsvård; vårdkvalitet; tillfredsställelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: To improve and develop the psychiatric care it is important to evaluate the patient’s experiences. Regarding inpatient psychiatric care the patients’ experiences of satisfaction and quality of care is researched to a relatively small extent. For this reason, it can be difficult to identify important development areas. LÄS MER

 3. 3. Development of a phylogenomic framework for the krill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Arusjak Gevorgyan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last few decades, many krill stocks have declined in size and number,likely as a consequence of global climate change (Siegel 2016). A major risk factoris the increased level of carbon dioxide (CO2) in the ocean. LÄS MER

 4. 4. Mineralogical speciation of sulfur in acid sulfate soils from Luleå, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :acid sulfate soil; metal leakage; low pH; SEM; elemental sulfur; framboidal pyrite;

  Sammanfattning : Marine sulfide – bearing sediments that oxidize when in contact with oxygen and leach outelements in high concentrations to small watercourses have been a problem for many years allover the world especially around the Bothnian Bay. The purpose of this study was to furtherinvestigate the sulfur mineralogy present in acid sulfate soils in the area of Luleå, Sweden. LÄS MER

 5. 5. OTDOA-Based Positioning in Narrowband IoT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Axel Berg; [2017]
  Nyckelord :IoT NB-IoT OTDOA Positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis considers the problem of improving the performance of observed time difference of arrival (OTDOA) based positioning for Narrowband Internet of Things (NB-IoT). A new iterative low-complexity algorithm based on expectation maximization successive interference cancellation (EM-SIC) is presented. LÄS MER