Sökning: "tobias johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden tobias johansson.

 1. 1. Risk, tillit och vaccinering -En kvalitativ studie om unga vuxnas resonemang kring vaccinationen av Covid-19 i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; Tobias Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Risk; trust; expert systems; the natural attitude; vaccination; covid-19; young adults; Risk; tillit; expertsystem; den naturliga inställningen; vaccinering; covid-19; unga vuxna;

  Sammanfattning : The first case of Covid-19 in Sweden was confirmed at the end of January 2020. At the time of conducting this study the society has begun vaccination against the virus. Although a majority of the population seem positive towards vaccination, the question remains which factors are influencing this attitude. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hugo Henfeld; Tobias Johansson; [2021]
  Nyckelord :affective commitment; Affective Commitment Scale; Edmondson Team Psychological Safety Survey; organizational commitment; psychological safety; Sweden; white-collar workers affektivt engagemang; organisatoriskt engagemang; psykologisk trygghet; kontorsanställda; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika demografiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. Catching the Audiowave: A study on the audiobook's effect on Swedish publishing houses

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Johansson; Tobias Schreiber; [2021]
  Nyckelord :Audiobooks; Publishing industry; Institutional Logics; Disruptive Technology; Legitimacy;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aims to investigate how Swedish publishers have managed the adoption of the disruptive audiobook innovation. Semi-structured interviews were held with nine managers in Swedish publishing houses. LÄS MER

 4. 4. Mår du bra på jobbet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamisra Binte Haowa; Tobias Johansson Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :social work; coping strategies; resilience; fatigue; tiredness; burned out and stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how work-related stress and the risk of burnout within the social services is perceived by professional caseworkers, who are a social worker that is employed by a government agency. In the study, we interviewed twelve caseworkers working in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. En värdig död : En kvalitativ studie om hur arbetet att tillgodose omsorgstagares psykosociala behov organiseras i den palliativa vården inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Ambjørseie; Tobias Johansson Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; äldrekurator; sjukhuskurator; psykisk ohälsa; omsorgstagare; äldreboende; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis is to shed light on how the work to meet the psychosocial needs of the elderly is organized in the palliative care in elderly care, and what role and significance the professional social work can have in such an activity. The purpose is concretized in the following question statements; What is the role and responsibility of the caregiver for their caregivers and elderly patients. LÄS MER