Sökning: "transactions costs"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden transactions costs.

 1. 1. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 2. 2. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 3. 3. The relevance of incidental transactions for pro-rata deduction of input VAT under the VAT Directive

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maija Vilhelmiina Simola; [2020]
  Nyckelord :Tax law; value added tax; VAT; European Union; VAT Directive; deductions; general costs; incidental transactions; skatterätt; mervärdesskatt; moms; avdrag; bitransaktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of fiscal neutrality is the essence of the EU VAT system. It aims at relieving taxable persons of the burden of VAT through the deduction mechanism provided for by the VAT Directive. In its another aspect, the principle is a means of reflecting the equal treatment of taxable persons. LÄS MER

 4. 4. Mixed Integer Linear Programming for Allocation of Collateral within Securities Lending

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Martin Wass; [2020]
  Nyckelord :Collateral; collateral management; optimisation; mixed integer linear programming; collateral allocation; opportunity cost; triparty collateral management; counterparty risk; Säkerheter; säkerhetshantering; optimering; blandat-heltal linjär programmering; alternativkostnad; motpartsrisk; tripartykostnad;

  Sammanfattning : A mixed integer linear programming formulation is used to solve the problem of allocating assets from a bank to its counterparties as collateral within securities lending. The aim of the optimisation is to reduce the cost of allocated collateral, which is broken down into the components opportunity cost, counterparty risk cost and triparty cost. LÄS MER

 5. 5. Value co-creation through interaction : The how’s and why’s of B2B e-commerce

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Andrén; Daniel Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :value creation; value co-creation; B2B e-commerce; interaction; värdeskapande; värdesamskapande; B2B e-handel; interaktion;

  Sammanfattning : Today, manufacturing firms have started using e-commerce to sell their products and services online. The adoption of e-commerce has made it possible to move the interaction that has traditionally been made between a salesperson and customer through telephone or e-mail, towards making transactions online. LÄS MER