Sökning: "triglyceride levels"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden triglyceride levels.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av P-LDL-kolesterol på Beckman Coulter AU680

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Martin Oliveira Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :LDL-Cholesterol; method verification; Beckman Coulter AU680; LDL-kolesterol; metodverifiering; Beckman Coulter AU680;

  Sammanfattning : Kolesterol transporteras i blodet med hjälp av lipoproteinpartiklar. Höga nivåer av low-density lipoprotein (LDL)-kolesterol i blodet är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Koncentrationen av LDL-kolesterol kan beräknas med hjälp av Friedewalds formel men det finns även metoder där LDL-kolesterol kan analyseras direkt. LÄS MER

 3. 3. Effekter av LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2 : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Ingvarsson; Johanna Ågren; [2015]
  Nyckelord :Omvårdnad; Diabetes typ 2; LCHF-kost; Högfettkost; Lågkolhydratskost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som ökar runt om i världen. Den kost som rekommenderas för diabetiker av Socialstyrelsen bygger på ett stort innehåll kolhydrater, vilket tenderar att höja blodsockernivåerna. LÄS MER

 4. 4. DEVELOPMENTAL LOW-DOSE EXPOSURE TO BISPHENOL A ALTERS ADIPOCYTE CELL DENSITY AND INDUCES HYPERLIPIDEMIA IN FISCHER 344 RATS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Mohammad El-Ghezzaoui; [2015]
  Nyckelord :Inguinal adipose tissue • BPA • hyperplasia • hypertrophy • blood lipids;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Developmental exposure to endocrine disrupting chemical (EDC), such as Bisphenol A (BPA) has been shown to affect the health during early stages in life. Aim: To assess whether developmental low-dose exposure to BPA alters adipocyte distribution and blood lipid levels in Fischer 344 (F344) rats. LÄS MER

 5. 5. The pig as an animal model for type 1 Diabetes Mellitus – with focus on carbohydrate and fat metabolism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Manell; [2013]
  Nyckelord :Porcine animal model; hyperglycemia; insulin; treatment; C-peptide; glucose; NEFA; triglyceride; diabetic ketoacidosis;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is an endocrine disorder affecting a range of different mammals, including dogs, cats, horses and humans. Worldwide, 347 million people have diabetes, and the disease is an increasing burden on the world’s poorest countries. LÄS MER