Sökning: "triglyceridnivåer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet triglyceridnivåer.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Effekten av vegankost på triglycerider, HbA1c och vikt hos personer med typ 2 diabetes – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Eliasson; Lindh Susanna; [2017-06-07]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Veganism; Vegandiet; Växtbaserad; HbA1c; Glykemisk Kontroll; Viktnedgång; Blodlipider; Triglycerider; Diabetes mellitus type 2; Vegan diet; Plant Based; Glycemic Control; Weight Loss; Blood Lipids; Triglycerides;

  Sammanfattning : Title: The effect of a vegan diet on triglycerides, HbA1c and weight inpeople with type 2 diabetes – A systematic reviewAuthor: Julia Eliasson, Susanna LindhSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 04, 2017BackgroundToday 4-5% of the Swedish population suffers from the lifestyle-related disease type 2diabetes. Links has been seen between incidence of type 2 diabetes and dietary habits ofwhich diet is a cornerstone during treatment. LÄS MER

 3. 3. Effekter av lågkolhydratkost bland personer med övervikt och fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fanny Forsman; Linnéa Lövgren; [2016]
  Nyckelord :lågkolhydratkost; övervikt; fetma; viktnedgång; kosthållning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av människor som är överviktiga/drabbade av fetma ökar ständigt. Detta kan bero på förändrade levnadsvanor som gjort att människor idag äter allt mer onyttigt och den fysiska aktiviteten minskat, vilket i sin tur kan leda till övervikt och fetma. LÄS MER

 4. 4. Jämförande studie av två hälsoundersökningar hos nattarbetare

  L3-uppsats,

  Författare :Maud Uggla; [2006]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : SyfteVar att undersöka om sömnproblem och livsstilsfaktorer förändrats över tiden vid jämförelse av två hälsoundersökningar 1999 och 2004 hos nattarbetare.Undersökt grupp och metodÅr 1999 undersöktes 29 personer av vilka 11 arbetade kvar år 2004. Den undersökta gruppen utgjordes av 10 personer (som undersöktes 1999 och 2004). LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av beteendemodifierande obesitasbehandling : Påverkar kön, ålder och body mass index viktminskning?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marie Westin; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen var att göra en analys av vilka resultat som deltagarna uppnått efter 2 års dagvårdsbehandling på Överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset. Följande frågor står i fokus för denna studie: • Svarar män och kvinnor olika på behandlingen i fråga om relativ och absolut viktminskning? • Finns det skillnader mellan ursprungs-BMI (kg/m2) och viktminskningen, i relativa och absoluta termer? • Skiljer sig olika åldersgrupper åt i fråga om relativ och absolut viktminskning? • Hur ändras sjukdomsprevalensen för IGT/diabetes typ II, höga triglyceridnivåer, hypertoni och metabolt syndrom under behandlingens gång? Metod: Behandlingen innefattar beteendemodifikation i form av förändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet. LÄS MER