Sökning: "Malin Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Malin Bergqvist.

 1. 1. Risker som kan uppkomma i samband medomvårdnadsdelegering från sjuksköterska till övrig omvårdnadspersonal. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Marija Bergqvist; Malin Bernce; [2021]
  Nyckelord :: Delegation; Health care personnel; Nurse; Patient safety; Risks; Delegering; Patientsäkerhet; Risker; Sjuksköterska; Övrig omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering från sjuksköterska till övrig omvårdnadspersonal utgör en stor del av det dagliga arbetet och är en komplex uppgift som potentiellt kan komma att utgöra en patientsäkerhetsrisk. Tidigare studier visar att sjuksköterskor upplever delegering som en belastande del av sitt arbete, utmaningarna ligger främst i att säkerställa god vård när mycket av omvårdnaden måste delegeras. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning "Hitta språket" Vad händer sedan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Bergqvist; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; förskoleklass; kartläggning; specialpedagogiska insatser; tidiga insatser;

  Sammanfattning : AbstractBergqvist, Jenny och Reuterhäll, Malin, (2020). Kartläggning ”Hitta språket”. Vad händer sen? Speciallärarprogrammet, språk-, läs- och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Designing for Empathy in Elderly Care : Exploration of Opportunities to Deliver Behaviour Change Interventions through mHealth Applications, to Promote Empathic Behaviour in Elderly Home Care Nursing Assistants

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Malin Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :empathy; elderly care; nursing assistants; Behavior Change Wheel; Theoretical Domains Framework; COM-B; digital behavior change interventions; empati; äldreomsorg; undersköterskor; digitala interventioner för beteendeförändring;

  Sammanfattning : Background The Swedish population is ageing quickly and the system for elderly home care is under increasing pressure. Staff turnover is high, nursing assistants are reporting stress, and employers have to recruit staff lacking sufficient experience. These factors are barriers to empathic care, considered essential to patient health outcomes. LÄS MER

 4. 4. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Bergqvist; Malin Reffel; [2017]
  Nyckelord :Lifestyle medical center; Nurse experience; Stress; Women; Kvinnor; Livsstilsmottagning; Sjuksköterskors erfarenheter; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik från Försäkringskassan (2016) visar att stressrelaterad sjukskrivning i form av utmattningssyndrom har ökat markant de senaste åren där ökningen är störst bland kvinnor, och dubbelt så vanligt jämfört med män. Det handlar om krav och förväntningar i vardagen, och om svårigheten att hålla balansen mellan dessa. LÄS MER