Sökning: "unga entreprenörer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden unga entreprenörer.

 1. 1. Räven raskar entreprenören över krisen : - Eller hur affärscoacher främjar unga företags etablering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Skogsmo; Teddy Wickström; [2019]
  Nyckelord :kunskap; kunskapsspridning; mentorskap; inkubator; acceleratorprogram; etablering; kompetens; entreprenörskap; internationalisering; kommersialisering;

  Sammanfattning : För nyuppstartade företag är resurserna ofta små. Brist på kunskap och stöd gör att entreprenörer har många hinder för att lyckas etablera sig. Lyckligtvis finns det stöd från företagsinkubatorer och företagscoacher som har gjort resan förut och sitter på mycket erfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Knappast en kedja sammanträffanden : hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2018]
  Nyckelord :samhällsentreprenörskap; handlingsutrymme; socialt kapital; BMX-hall; lokal utveckling;

  Sammanfattning : I den uppländska orten Heby finns sedan några år tillbaka en BMX- och skatehall. Hallen initierades av en 13-årig hebybo och uppfördes tack vare att flera människor i både ideell- och offentlig sektor arbetade gemensamt mot målsättningen att etablera en ny mötesplats för unga på orten. LÄS MER

 3. 3. Doing entrepreneurship, handling masculinity: Young women and gendered norms of entrepreneurship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Kim Roelofs; [2018]
  Nyckelord :women entrepreneurs; entrepreneurship; start-up businesses; incubators; masculinity; gender; gender equality; cultural analysis; vrouwelijke ondernemers; ondernemerschap; start-upbedrijven; masculiniteit; gendergelijkheid; cultuur analyse; kvinnliga entreprenörer; entreprenörskap; startup-företag; inkubatorer; maskulinitet; genus; jämställdhet; kulturanalys; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how young women entrepreneurs construct entrepreneurship. Specifically, I look at how gender structures entrepreneurial practice for young women and how incubators contribute to the gendered construction of entrepreneurship. The study is based on ethnographic data in the form of interviews and observations. LÄS MER

 4. 4. Hållbara affärsmodeller – en väg till investeringskapital? : En studie av faktorer som påverkar externa investerares investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Ansved; Moa Mattsson; [2018]
  Nyckelord :hållbara affärsmodeller; venturekapitalister; affärsänglar; entreprenörer; unga företag; investeringskriterier;

  Sammanfattning : Finansieringsbehovet för företag i tidiga skeden är kritiskt för deras fortsatta utveckling. Ett sätt för dessa företag att erhålla kapital är från externa investerare. Hur dessa investerare genomför utvärdering av företag i tidiga skeden är något som inte studerats tillräckligt. LÄS MER

 5. 5. Varför startar inte fler unga företag? : En studie i vilken grad faktorer i samhället utgör hinder för unga i valet att starta företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik; Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik

  Författare :Sandra Ngene; Dennis Wilhelmsson; [2017]
  Nyckelord :ungdomar; hinder och företagsetablering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle får småföretagen allt mer fokus där entreprenören blir en viktig aktör. Entreprenören bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, sociala- och ekonomiska strukturer. Sverige har få entreprenörer sett till resten av världen och den typiska entreprenören utgörs av en man i 35-54 års ålder. LÄS MER