Sökning: "uppsats om djur"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden uppsats om djur.

 1. 1. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 2. 2. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Andrén Lagerwall; [2019]
  Nyckelord :Mjältbrandsutbrotten i Sverige; mjältbrand;

  Sammanfattning : Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. LÄS MER

 3. 3. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Någon eller något? : En undersökning av djurgestaltning i tre skönlitterära verk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Animal; animal studies; anthropocentric; subject; object; anthropomorphism; nature culture.; Djur; djurstudier; antropocentrisk; subjekt; objekt; antropomorfism; natur kultur;

  Sammanfattning : This paper intends to examine animal portrayal in literature with the guidance of three literary works; Charlotte’s Web, The Call of the Wild and The Guest Cat. The overall purpose is to explore the representation of animals in text and see what it possibly could show about our – the humans – view of animals. LÄS MER

 5. 5. Är min häst lycklig? : Indikatorer på positiv välfärd hos häst och en checklista för bedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Häst; positiv välfärd; positiva känslor; positiva känslotillstånd; livskvalitet; välfärdsbedömning.;

  Sammanfattning : It is now widely accepted that the concept of ”animal welfare” includes both the physical and mental wellbeing, and that providing positive experiences is equally important as avoiding and limiting negative ones. Most scientists seem to agree that horses experience positive welfare when exploring and feeding in complex environments and through friendly interactions with other members of the flock. LÄS MER