Sökning: "urininkontinens livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden urininkontinens livskvalitet.

 1. 1. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottenträning postpartum : Kvinnors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Bergman; Elina Hjort Larsen; [2020]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; upplevelse; postpartum; bristning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vården för kvinnor efter en förlossning är ett aktuellt ämne. Problem som kan uppstå för en kvinna efter en förlossning är bland annat urinläckage, smärtor i underlivet och svårigheter med samlivet vilket i sin tur kan leda till en sänkt livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid vård av äldre personer med urininkontinens – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Andersson; Frida Carlström; [2020]
  Nyckelord :Geriatrik; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; urininkontinens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 - 40 procent av personer över 65 år uppskattas ha besvär med urininkontinens och det förekommer felaktiga uppfattningar om att det är en del av det normala åldrandet. Urininkontinens kan påverka den drabbade äldre personens fysiska, sociala och psykosociala hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. LÄS MER

 4. 4. Urininkontinens hos män : En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Bogren; Fanny Sporre; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Livskvalitet; Man och Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. LÄS MER

 5. 5. Att leva med urininkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Eliasson; Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :urininkontinens; upplevelse och livskvalitet;

  Sammanfattning : Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är urininkontinens och det medför förutom ett lidande för patienten även en stor samhällskostnad. Urininkontinens kan delas in i olika typer av läckage och det finns olika hjälpmedel och behandlingar beroende på vilken typ av urininkontinens patienten har. LÄS MER