Sökning: "use of information technology in banking sector"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden use of information technology in banking sector.

 1. 1. ”Hänger ni med?” – En experimentell studie om hur äldre digital immigrants hanterar digitaliseringen inom banksektorn och inlärningen av digitaliserade banktjänster

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Marielle Lindgren; Marie Roos; [2019]
  Nyckelord :Digitaliseringen; Digital immigrants; Äldre generationen; Banksektorn; Digitaliserade banktjänster; Internetbank; Instruktionsguider; Inlärning; Fysiska och kognitiva nedsättningar; Attityder;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av offentliga tjänster såsom banktjänster har under det senaste decenniet ökat signifikant. Denna ökning har bidragit till såväl fördelar som nackdelar då det har skapat en omfattande tillgänglighet av tjänster för majoriteten av befolkningen men begränsningar för de individer som inte har tillräcklig kompetens gällande ny teknik. LÄS MER

 2. 2. Precision Agriculture and Access to Agri-Finance : How precision technology can make farmers better applicants

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lowe Lundblad; Anna-Liisa Rissanen; [2018]
  Nyckelord :Agri-finance; Agricultural finance; Precision agriculture; Agricultural lending; Agricultural banking; Dynamic AAGE-model; Precisionsjordbruk; Jordbruksfinansiering;

  Sammanfattning : The World Bank has estimated that an additional $80 billion in financing are needed annually to achieve the 70 % increase in food supply required to feed the world in 2050. One of the cornerstones in achieving this increase in production is expected to be improved agricultural technology, where one of the latest additions is precision agriculture. LÄS MER

 3. 3. Mot en ökad förståelse för ansvar och roller : En explorativ studie om hur aktörer i banksektorn kan hantera molntjänstutmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lisa Bergström; Rebecka Nyström; [2017]
  Nyckelord :molntjänster; informationstillgångar; banker; organisationsnätverk; Finansinspektionen;

  Sammanfattning : Towards an improved understanding of roles and responsibilities – A study of how actors in the banking sector can handle cloud computing challenges  This study aims to analyse how banks in Sweden are handling challenges with cloud computing today and which areas could benefit from improvement. A multiple case study was executed with an explorative approach by shedding new light on cloud computing in the context of banks in Sweden. LÄS MER

 4. 4. SEPA Clients in A Secure Cloud BankingEnvironment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ikram Rahim; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finance and Economics are one of the most important elements in the development of nations.Dealing with finances and economies banking industry is the solely dominating industry especially during the 20th century. Along with the development of banking industry, information technology was also emerged and started collaboration with this sector. LÄS MER

 5. 5. Distribution channel strategy design : Application and implementation in healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anders Ravn; [2012]
  Nyckelord :Distribution channel strategy; distribution channel integration; communication; customer management; information and communications technology; healthcare;

  Sammanfattning : Healthcare is a very important and intimate service virtually all people use at least at some occasion in a lifetime. It is also highly complex and variable with heterogeneous patients requiring individualised attention in order to be effectively treated. LÄS MER