Sökning: "välja influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden välja influencers.

 1. 1. Marknadsföringsaktiviteter på Instagram : - En kvantitativ studie om hur varumärkesattityd påverkas av företags samarbeten med influencers på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Wintana Habte Gimariam; Felicia Johnsén; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Instagram; Product Match-up; Source Attractiveness; Source Credibility; Varumärkesattityd;

  Sammanfattning : TitelMarknadsföringsaktiviteter på Instagram - En kvantitativ studie om hur varumärkesattityd påverkas av företags samarbeten med influencers på sociala medier. NivåC-uppsats i ämnet Företagsekonomi. FörfattareFelicia Johnsén & Wintana Habte Gimariam HandledareJonas Molin & Lars-Johan Åge. LÄS MER

 2. 2. Predicting Influencer Actual Reach Using Linear Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Khogasteh; Edvin Wiorek; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The influencer marketing industry has seen a tremendous growth in recent years, yet the effectiveness of this marketing form is still largely unexplored. This report aims to explore how various performance measures are linked to the reach of social media pages, utilizing the linear regression model. LÄS MER

 3. 3. Vilken faktor har följarantal på marknadsföring över sociala medier? : En studie av korrelationen mellan influencers följarantal och influencermarknadsföring via sociala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Elsa Blom; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; fashion; followeramount; influencermarketing; Instagram; reach; E-handel; följarantal; influencer-marknadsföring; Instagram; mode; räckvidd;

  Sammanfattning : Idag finns det en bred variation av influencers, där följarantalet varierar från några tusen till flera miljoner. Storleken på en influencers följarskara är ett väsentligt kriterium för ett företag när man ska välja influencer att samarbeta med. LÄS MER

 4. 4. Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Strandberg; Elin Thorén; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; influencer; marknadsföring; influenser; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. LÄS MER

 5. 5. Influencers som varumärkesstärkande : En studie i hur man kan stärka ett varumärke genom att marknadsföra sig genom influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Charlotta Berglund; Tilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; brand equity; marketing; social media; word of mouth WOM ; Influencer; varumärkesstärkande; marknadsföring; sociala medier; word of mouth WOM ;

  Sammanfattning : Fenomenet “influencer” har den senaste tiden på grund av den stora spridningen av sociala mediervärlden över blivit ett allt mer vardaglig uttryck inom marknadsföring. Namnet influencer kommer från engelskans influence. Vidare betyder det att man influerar någon, då bland annat till olika köp och livsstilsbeslut. LÄS MER