Sökning: "värdeladdningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet värdeladdningar.

 1. 1. Ålder, ålderskodning och ålderism i det sociala arbetet : En kvalitativ diskursanalytisk studie om socionomers föreställningar av ålder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pontus Kihlstedt; Linus Gamnis; [2020]
  Nyckelord :Age; age coding; ageism; social work; social workers; Ålder; ålderskodning; ålderism; socialt arbete; socionomer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ålder beaktades, användes och konstruerades hos yrkesverksamma socionomer. Studien hade utgångspunkt i teorierna och begreppen ålderism, ålderskodning och social identity theory. LÄS MER

 2. 2. Attityder till alternativa pronomen : En studie om lärarstudenters attityder till pronomenen en och hen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hagstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka attityder blivande lärare har till orden hen och en. Orden kan sägas vara en produkt av språkaktivism, vilket innebär att de skapats eller används i anti- diskriminerande syften. LÄS MER

 3. 3. Gentrifiering i förtätningsdiskursen : En kritisk diskursanalys av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sara Eby Palm; [2018]
  Nyckelord :gentrification; consequences; urban densification; silence; discourse; urban planning; spatial planning; gentrifiering; konsekvenser; förtätning; tystnad; diskurs; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stadsplanestrategi som fått stort genomslag i Sverige, men som enligt Bunce (2018), Rådberg (2014) och Boverket (2016a, 2016b) kan medföra gentrifiering. Boverket (2016a, 2016b) har uppmanat till hantering av gentrifiering vid förtätning av centrala områden. LÄS MER

 4. 4. Om personaliserande sökmotorer – Styrkor och problemområden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johannes Engström; [2013]
  Nyckelord :personalization; search engine; datavetenskaplig etik; ostrukturerad intervju; grounded theory; värdeladdningar i algoritmer;

  Sammanfattning : Internet har en allt större roll i vårt samhälle och sökmotorerna är ett av de vanligaste sätten att leta sig fram till relevanta webbplatser. Sökmotorernas algoritmer visar sig dock bli allt mer invecklade och effektiva genom att blanda in användaren och hämta information om dennes intressen. LÄS MER

 5. 5. Fula personbenämningar. En attitydundersökning bland elever och skolpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Eliasson; [1999]
  Nyckelord :Education; Attityder; fula personbenämningar; fult språk; svordomar; värdeladdningar; Pedagogik;

  Sammanfattning : En attitydundersökning om fula personbenämningar bland elever och skolpersonal.... LÄS MER