Sökning: "vätgaslastbilar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vätgaslastbilar.

  1. 1. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

    Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
    Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

    Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER