Sökning: "vårdpersonals erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden vårdpersonals erfarenheter.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals erfarenheter av att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mia Klingstam; Anna Rönn; [2021]
  Nyckelord :Caregivers; Dementia; Malnutrition; Persons; Demenssjukdom; Personer; Undernäring; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom en är av de vanligaste folksjukdomarna. Personer med demenssjukdom ändrar successivt sitt matbeteende i samband med det fortskridande sjukdomsförloppet, vilket kan bero på flertalet faktorer. Detta ökar risken för undernäring. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals erfarenheter av hälstick på spädbarn- En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fatima Jamal Ali; Malin Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Naturens roll i relation till hälsa och hantering av stress : En kvalitativ intervjustudie med vårdpersonal

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Kiowa Stofkoper; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande; naturbaserad interaktion; prevention; semistrukturerade intervjuer; stressrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund. Stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem och vårdpersonal är en särskilt utsatt grupp. Studier visar att naturen har hälsofrämjande effekter och kan bidra till hantering och reducering av stress men där är målgruppen vårdpersonal begränsat utforskad. LÄS MER

 5. 5. Formulär för strukturerad fotundersökning hos patienter med diabetes : Utvärdering utifrån vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ulrika Nyström; Marika Väremo; [2021]
  Nyckelord :Diabetes; Form; Foot ulcer; Health care workers experiences; Prevention; Structured foot exam; Diabetes; Formulär; Fotsår; Prevention; Strukturerad fotundersökning; Vårdpersonals erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes drabbar allt fler människor och utgör ett hot mot folkhälsan. Följdsjukdomar som fotkomplikationer är vanliga. Fotsår resulterar i sänkt livskvalitet för personen som drabbas och ger ökade samhällskostnader. Regelbunden fotundersökning förebygger fotsår och utgör en rekommenderad intervention. LÄS MER