Sökning: "vad är arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 4596 uppsatser innehållade orden vad är arbete.

 1. 1. Spelkaraktärer : En undersökning om skapandet av minnesvärda karaktärer i spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Benjamin Karlsson; Emil Holgersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om minnesvärda spelkaraktärer och dess utveckling inom ett fantasytema. Metoderna som har använts för detta arbete är MDA, Matter Matters och Quality of Experience. Vi bekantar oss även med en analysmetod för att analysera hur spelare använder karaktärer som ger oss en utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Alzheimers - Hur livet förändras för anhöriga : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Persson; Sofie Sandström; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhörigvårdare; kvalitativ; patografi; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 000 personer i Sverige av Alzheimers sjukdom som är den mest vanliga demenssjukdomen. Vård i hemmet har blivit alltmer vanligt och det kan innebära en stor förändring då ens partner drabbas av Alzheimers. Något som ofta glöms bort är det känslomässiga arbete den anhöriga får genomgå. LÄS MER

 3. 3. Jordbrukets mekanisering : En kvalitativ studie om jordbrukares upplevda konsekvenser av mekaniseringen i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Tjernlund; [2018]
  Nyckelord :Jordbrukare; Mekansering; Alienation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever mekaniseringen inom jordbruket. De övergripande teorierna för uppsatsen behandlar Karl Marx och Robert Blauners alienation utifrån olika perspektiv samt Max Webers rationella ”järnbur”. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER