Sökning: "vad är service hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden vad är service hotell.

 1. 1. Framtagning av en modulär barstomme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Viktor Andersson; William Abdul-Rahman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Widab är ett företag som är verksamma i Hjo, med delar av sälj och projektorganisationen i Stockholm. De erbjuder kompletta tjänster, service och produkter inom storkök för restauranger, pubar och hotell. Uppdraget innefattar att ta fram en modulär barstomme åt Widab, som de har som ambition att etablera i sitt sortiment. LÄS MER

 2. 2. Hotellens gissningslekar: En studie om crowdsourcing och värdeskapande i hotellkontexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Henrik Gunnarsson; Axel Bryngelson Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Värdesamskapande; förväntningshantering; crowdsourcing; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår studie undersöker hur värdesamskapande och förväntningar både uppstår och hanteras i en hotellkontext. Genom intervjuer och dokumentanalyser granskar studien varför dessa processer ser ut som de gör. Vi kommer fram till att hotells hantering av gästers förväntningar och utveckling av värdeerbjudanden är en gissningslek. LÄS MER

 3. 3. Den hållbara hedonismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Yrsa Liljeroth; [2020]
  Nyckelord :​hotell​; kognitiv dissonans; hedonism; etik; hållbarhet; identitet; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt Hirschman och Holbrook (1982) innebär hedonism njutning, och de hävdar att turister reser av hedonistiska skäl. Hotellverksamheter har blivit allt mer ifrågasatta ur ett hållbarhetsperspektiv när hedonism blivit allt viktigare inom hospitalitybranschen. LÄS MER

 4. 4. Varumärkeskommunikation i kristider : En studie av aktörer inom resebranschen i ett uppmärksamhetsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Höög; Simon Sjöhed; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av att Sverige befinner sig i en kris orsakad av coronaviruset har tjänstesektorn drabbats hårt och är i stort behov av äkta varumärkeskommunikation för att engagera publik till att stötta dem. I kristider ökar publikens förväntan på samhällsansvar och relevant kommunikation från varumärken, vilket ställer krav på att kommunikationen uppfattas som trovärdig och äkta för att marknadsföringen ska få positiv effekt för varumärket. LÄS MER

 5. 5. Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market : A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Müller Löfvenberg; Lovisa Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash; Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash;

  Sammanfattning : With the advancements that have taken place in technology the recent decades, it is nowpossible to work anywhere and at any time. Coworking space is the type of flexible workplacethat is currently growing the fastest and comprises a workplace shared between severalcompanies and individuals with emphasis on collaboration and knowledge sharing. LÄS MER