Sökning: "veterinäryrket"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet veterinäryrket.

 1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Wlosinska; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Sammanfattning : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. LÄS MER

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Vendela Gullberg; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Veterinärers arbete : En studie om etik, ansvar och känslor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Yvette Davidoff; Mikaela Jansson; [2011]
  Nyckelord :Dramaturgy; emotional labour; ethics; responsibility; veterinarian; Ansvar; dramaturgi; emotionellt arbete; etik; veterinär;

  Sammanfattning : I det moderna samhället har sällskapsdjur kommit att alltmer betraktas som en familjemedlem med känslor. Detta har resulterat i förändrade krav på veterinäryrket, veterinären förväntas betrakta djuret utifrån ägarens världsbild. LÄS MER