Sökning: "visitor experience"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden visitor experience.

 1. 1. Curatorial Intentions and Visitor Experience : Three case studies of publicly funded Konsthallar and how curatorial intentions affect the creation of social space

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnea Wästfelt; [2024]
  Nyckelord :Public Art Institutions; Visitor Research; Social Space; Curatorial Gaze; Göteborgs Konsthall; Malmö Konsthall; Liljevalchs Konsthall;

  Sammanfattning : Publicly funded art institutions in Sweden are tasked with the mission of making contemporary art available and accessible to the citizens. This thesis investigates three cases of publicly funded art institutions in Sweden, namely Göteborgs Konsthall, Malmö Konsthall and Liljevalchs Konsthall. LÄS MER

 2. 2. Konstens andlighet och digitaliseringens framsteg : En undersökning av hur den digitala upplevelsen skiljer sig från den fysiska upplevelsen av konst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Art; Christian Norberg-Schultz; Walter Benjamin; culture; art museum;

  Sammanfattning : This essay's main topic is how the digitalization of art affects the experience. This was done by comparing a digitalized and a physical viewing of the art exhibit Katja of Sweden at Kristinehamns Konstmuseum. LÄS MER

 3. 3. Creating the world's most sustainable and attractive travel destination. A content analysis of sustainable place brand identities in Southern Sweden

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Berglund; Katherine Driscoll; [2023-11-22]
  Nyckelord :place brand identity; place branding; sustainability; content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the place brand identities of seven Destination Management Organisations (DMOs) in southern Sweden guide their sustainable tourism communication. With the importance of sustainability becoming clear, interest in sustainable place branding is growing rapidly in scholarly and professional contexts. LÄS MER

 4. 4. Arkitektur & Natur i symbios : - Gestaltningsförslag på Ven med användning av återbrukat tegel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nathalie Rosenquist; [2023]
  Nyckelord :Arkitektur; Offentliga byggnader; Landskapsarkitektur; Återbruk; Tegel; Design; Arkitekturvisualisering;

  Sammanfattning : Vi har alla ett eget ansvar för varandra och för planeten. Vi har ett ansvar att skaffa osskunskap om miljöproblemen som existerar och hur vi kan förhålla oss till dem för att kunnalösa dem. Vi har ett mänskligt, naturligt och självklart ansvar att bry oss och värna om dedjur & den natur runt om oss. LÄS MER

 5. 5. Safety in Urban Spaces using Urban Planning: a Comparative Study in Bogotá, Colombia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sara Sandefeldt; [2023]
  Nyckelord :Urban planning; Bogotá; Colombia; safety; urban design; urban spaces; women; gender; fear Stadsplanering; trygghet; publika rum; kvinnor; kön; rädsla; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Many cities around the world are facing the same challenges when it comes to the ability for women to move around and feel safe in public spaces. For women, using public spaces entails fear of sexual violence and of being attacked, which forces them to always be vigilant and reduces their quality of life. LÄS MER