Sökning: "yttrande lul"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden yttrande lul.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsdokument – Kvalitet eller pro forma? : Fallstudie på revisorers perspektiv och granskningens påverkan på icke-professionella investerare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lavett; Michael Sevastik; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Accounting; Sustainability Reporting; Audit; Auditor; Non-professional Investor; Quality; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapporter; Granskning; Revisor; Icke-professionella investerare; Kvalitet;

  Sammanfattning : Hållbarhetdokument har blivit mer vanligt förekommande de senaste åren och nu har hållbarhetsrapporter blivit lagtvingande för organisationer som uppfyller vissa kriterier. De hållbarhetsrapporter som upprättas utefter lagkraven har också ett krav på sig att få ett yttrande, på en begränsad nivå, från en revisor. LÄS MER

 2. 2. Kan tillit till överordnad och stärkande ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om problem och förbättringsförslag inom organisationen?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Hallén; [2019]
  Nyckelord :Trust in leaders; Empowering leadership; Participative decision-making; Coaching; Informing.; Tillit till överordnad ledare; Stärkande ledarskap; Deltagande i beslutsfattande; Coaching; Informera.;

  Sammanfattning : I studien har det försökt undersökas ifall tillit till överordnad och stärkande ledarskap kunde få anställda till att våga yttra sig om problem och komma med konstruktiva förbättringsförslag i svenskt telekomföretag. Studiens utgångspunkt har varit en kinesisk studie som demonstrerat detta fenomen i kinesisk kontext vilket skapade intresset att se ifall deras resultat kunde generaliseras till svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. En granskning av socialtjänstens yttrande gällande unga lagöverträdare : Bristfälliga yttranden försvårar den rättsliga processen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Johansson; Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; socialtjänst; yttrande; tingsrätt; brott;

  Sammanfattning : Då ungdomar begår brott så ska socialtjänsten skriva ett yttrande på begäran av tingsrätten. Vad som ska finnas med i yttrandet regleras i lagen (1964:176) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL, men det finns även egna riktlinjer om vad som bör finnas med från socialstyrelsen. LÄS MER

 4. 4. Unga lagöverträdare i socialtjänstens yttranden : en studie om konstruktionen av maskulint och feminint i yttranden enligt 11§ LUL

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Hanna Green; Daniela Caputo; [2014]
  Nyckelord :unga lagöverträdare; yttrande; genus; kön; LUL; offer; aktör; ADHD; socialsekreterare; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how gender is constructed in presentence reports written by social workers’ as mandated by 11§ LUL. Young offenders are often assigned normative masculine or feminine attributes by personnel at treatment centers, girls are considered emotional and in need of support while boys are considered disorderly and in need of structure. LÄS MER