Sökning: "år F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden år F-3.

 1. 1. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 2. 2. Att göra inferenser : Faktorer och undervisningsmetoder som påverkar inferensförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Sällberg; Rebecca Hugoh; [2019]
  Nyckelord :inferenser; textbaserade och modellbaserade inferenser; år F-3;

  Sammanfattning : I dagens kommunikationssamhälle är det nödvändigt att kunna förstå texter för att ta del av samhällets information. Läsförståelse är därmed en grundläggande förutsättning för att klara sig i samhället. LÄS MER

 3. 3. Lärares högläsning som undervisningsform : Undervisningsstrategier som främjar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Ahlstrand; Erik Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; strategier; språkutveckling; år F-3;

  Sammanfattning : Högläsning kan ses som ett verktyg för att utveckla elevers språk och har samtidigt visat sig vara betydelsefull för elevers egen läsutveckling. Att lärare högläser för elever är därför av största vikt. LÄS MER

 4. 4. Är roboten den nya assistenten i skolundervisningen? : En studie som fokuserar på roboten i årskurs F-3 och hur den har blivit allt mer omdiskuterad i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Sarajlic; [2019]
  Nyckelord :Robot lärare; Undervisning; Grundskola; Intervju; Lärare; Teknik; Naturvetenskap; Robot; F-3; Skola; No och Programmering;

  Sammanfattning : Skolverket har under år 2017 uppdaterat läroplanen där de har lyft fram ämnet teknik allt mer i undervisningen, och eleverna introduceras allt mer till teknik i grundskolan F-3. Den här studien kommer att fokusera på roboten och vad den innebär som framtidens hjälpmedel i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Verksamma och blivande lärares resonemang om stavningsundervisning i år F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalia Chomicz; Åsa Knutsson; [2019]
  Nyckelord :enkäter; intervjuer; stavning; stavningsmedvetenhet; stavningsundervisning; stavningsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur verksamma lärare och blivande lärare för elever i de yngre åldrarna resonerar kring stavning och stavningsundervisning. För att undersöka detta har metoderna kvalitativ, semistrukturerad intervju och webbenkät använts. LÄS MER