Sökning: "Anna Sten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Sten.

 1. 1. En diamant eller oslipad sten? - Employer branding: om företagsimage och attraktionskraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Heléne Eriksson; Anna Isetoft; [2013]
  Nyckelord :Employer branding; Employer image; Employer attractiveness; Employer Attractiveness Scale; Employer branding; arbetsgivarimage; arbetsgivarattraktion; Employer Attractiveness Scale;

  Sammanfattning : Ett av syftena med studien var att undersöka skillnader i Ingenjörsstuderande respektive Anställdas uppfattning om Lantmäteriets image som arbetsgivare. Det andra syftet med studien var att se om det förelåg skillnader i uppfattning av en Ideal arbetsgivares image och Lantmäteriets image som arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. ”Ibland kan det vara bättre att hålla tyst helt och hållet” - En studie av blame games och ansvarsutkrävande i media i samband med Saudiaffären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Blidkvist; Anna Lovéus; [2012-09-05]
  Nyckelord :Saudiarabien; Vapenexport; Sten Tolgfors; Saudiaffären; ECA; Blame games; Ansvarsutkrävande;

  Sammanfattning : Titel: ”Ibland kan det vara bättre att hålla tyst helt och hållet” - En studie av blame games och ansvarsutkrävande i media i samband medSaudiaffärenFörfattare: Malin Blidkvist och Anna LovéusUppdragsgivare: Bengt Johansson, JMG, Göteborgs UniversitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs UniversitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Nicklas Håkansson, JMG, Göteborgs UniversitetSidantal/Antal ord: 58 sidor/16 775 ord (inklusive bilaga)Syfte: Syftet är att undersöka medias roll i samband med ansvarsutkrävande i Saudiaffären, med fokus på tidningsrapporteringen.Metod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Vi har analyserat artiklar rörande Saudiaffären som är publicerade i fyra olika tidningar under mars månad 2012. LÄS MER

 3. 3. Spåren av gränslandet - Vad kan den materiella kulturen berätta om övergångsperioden senneolitikum och bronsålder period I?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Anna Klintberger Wändahl; [2012]
  Nyckelord :Raw materials; stone; metal; analytical study; transition period; Late Neolithic; Bronze Age period I; Malmö Råmaterial; sten; analytisk materialstudie; övergångsperiod; senneolitikum; bronsålder period I; Malmö; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study a material to gain an understanding of the changing role of raw materials in society during the transition period, Late Neolithic 2300-1700 BC and Bronze Age period I in 1700-1500 BC. Theoretical perspectives include Giddens structuration theory and the Annales-school. LÄS MER

 4. 4. ALBA : Ett regionalt integrationsprojekt med goda förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Sjögren; [2011]
  Nyckelord :regional integration; Latinamerika; ALBA;

  Sammanfattning : Abstract Essay in Political Science, autumn 2010. ”ALBA – A regional integration project with good conditions?” Autor: Anna Sjögren. LÄS MER

 5. 5. Icke straffmyndiga unga lagöverträdare : polis och socialtjänstens samverkan i arbetet med dessa ungdomar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Petersson; Monika Sten; [2009]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslingar; Polisväsen; Socialtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER