Sökning: "Barnmorskans uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Barnmorskans uppdrag.

 1. 1. Timeout – Hand i hand med kvinnan

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Ahlberg; Carin Holmström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Timeout; Delaktighet; Normal förlossning; Utebliven förlossningsprogress; Barnmorskans uppdrag;

  Sammanfattning : Background: How a midwife cares for and acts during childbirth plays a big role when it comes to women’s experience of participation in prolonged labour. The woman may experience that she´s not involved in what the health professionals are doing. LÄS MER

 2. 2. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 3. 3. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 4. 4. Att vilja eller inte vilja bli förälder kräver aktiva beslut : Lesbiska kvinnors tankar kring föräldraskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :My Eliasson; Nikolina Rynvall-Hult; [2016]
  Nyckelord :sexual and reproductive health; lesbian; midwife; LGBT; motherhood; parenthood; desire for a child; sexuell och reproduktiv hälsa; lesbisk; barnmorska; HBTQ; moderskap; föräldraskap; barnlängtan;

  Sammanfattning : Barnmorskans uppdrag och profession innefattar att främja en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. Publikationer har framtagits för att främja HBTQ-personers inkludering i vården men det finns endast få studier som berör lesbiska kvinnor och deras tankar om att eventuellt bli föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Information om fosterdiagnostik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Albinsson; Veronica Fritz; [2015]
  Nyckelord :barnmorska; etik; fosterdiagnostik; kompetens; information; riktlinjer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar för att ge allmän information kring fosterdiagnostik. Kunskapen varierar och området upplevs etiskt laddat. Oklara riktlinjer för vad som ska ingå i informationen samt avsaknad av gemensamt informationsmateral försvårar för barnmorskan. LÄS MER