Sökning: "Bildanalys fotografi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Bildanalys fotografi.

 1. 1. Fotografiernas väg till ikonsstatus

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Klara Hansson; Mathilda Ljung; [2019]
  Nyckelord :ikoniska fotografier; ikon; fotografi; konst; bildanalys; bildjournalistik; journalistik; nyhetsbilder; Bo Bergström; Anna Tellgren; Chris Maluszynski; kulturanalys; visuell kommunikation; bild;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ikoniska fotografier med syftet att undersöka varför vissa fotografier uppnår ikonstatus och andra inte. Studien är baserad på litteratur samt intervjuer med såväl lekmän som experter. .. LÄS MER

 2. 2. Intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik i den fotografiska processen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Oscar Idberg; [2018]
  Nyckelord :posthuman; intra-action; photography; reflections; performativity; decentralisation; posthumanism; intra-aktion; fotografi; reflektioner; performativitet; decentralisering;

  Sammanfattning : En djupdykning i att forska inom filosofin som är posthumanismen har utförts för att se hur den kan appliceras på den fotografiska processen. Flera aspekter av posthumanismen har identifierats som sedan har gjort ett försök till att skapa en alternativ metod för att få ett fotografi att uppstå. LÄS MER

 3. 3. Ett decennium av kvinnlighet : En arkivstudie av kvinnors porträtt under 20-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Cecilia Rang; [2017]
  Nyckelord :Genus; Porträtt; Fotografi; Semiotik;

  Sammanfattning : I denna studie har fem porträtt på kvinnor fotograferade av Stockholmsbaserade fotografer analyserats utifrån ett genusperspektiv. Fotografierna är ifrån 1920-talet och syftet med analysen är att se hur kvinnlighet och genus görs i porträttfotografi och varför det kan vara relevant för bildundervisning. LÄS MER

 4. 4. Makt i bild : Hur makt kan manifesteras i bild

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Stefan Modigh; [2016]
  Nyckelord :power theory; semiotic image analyses; photography; connotation; maktteori; semiotisk bildanalys; fotografi; konnotation;

  Sammanfattning : Den här undersökningen belyser hur makt kan manifesteras i bild. Den utgår från maktteorier, främst postmodern maktanalys enligt Michel Foucault och hans uttolkare. Semiotisk bildanalys används för att belysa maktmanifestationer i ett bildmaterial som huvudsakligen utgörs av fotografier tagna av författaren. LÄS MER

 5. 5. Fotografisk dokumentation i en förskola - Vad ser vi? : En kvalitativ forskning om pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tania Simon; Rita Deaibes; [2013]
  Nyckelord :Mediering; fotografi; pedagogisk dokumentation; barnideal; identitet; maktrelationer; bildanalys; diskursanalys; semiotik; ideologiska styrningsfält och politiska styrningsfält; pedagogers förhållningssätt; visuell kompetens;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning handlar om fotografi vilket används som pedagogisk dokumentation i förskola. Studien problematiserar det som synliggörs i fotografierna genom pedagogernas samtal och fotograferande. LÄS MER