Sökning: "Bildanalys fotografi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Bildanalys fotografi.

 1. 1. Intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik i den fotografiska processen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Oscar Idberg; [2018]
  Nyckelord :posthuman; intra-action; photography; reflections; performativity; decentralisation; posthumanism; intra-aktion; fotografi; reflektioner; performativitet; decentralisering;

  Sammanfattning : En djupdykning i att forska inom filosofin som är posthumanismen har utförts för att se hur den kan appliceras på den fotografiska processen. Flera aspekter av posthumanismen har identifierats som sedan har gjort ett försök till att skapa en alternativ metod för att få ett fotografi att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Vad är äkta mode på gatorna? : En semiotisk bildanalys av maktstrukturer inom street style fashion photography

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Granström; [2018]
  Nyckelord :Street Style Fashion Photography; Semiotik; Mode; Instagram; Influensers; Pierre Bourdieu; Roland Barthes;

  Sammanfattning : Idén om fotografigenren street style fashion photography är att den visar upp den vanliga människan, i vanliga kläder i en vardaglig kontext. Idén bakom fotografiet i sig går i samma linje om att visa upp det äkta, och i liknande stil skapades de sociala medieplattformen Instagram – för att publicera äkta bilder ”on-the-go”. LÄS MER

 3. 3. Ett decennium av kvinnlighet : En arkivstudie av kvinnors porträtt under 20-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Cecilia Rang; [2017]
  Nyckelord :Genus; Porträtt; Fotografi; Semiotik;

  Sammanfattning : I denna studie har fem porträtt på kvinnor fotograferade av Stockholmsbaserade fotografer analyserats utifrån ett genusperspektiv. Fotografierna är ifrån 1920-talet och syftet med analysen är att se hur kvinnlighet och genus görs i porträttfotografi och varför det kan vara relevant för bildundervisning. LÄS MER

 4. 4. Makt i bild : Hur makt kan manifesteras i bild

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Stefan Modigh; [2016]
  Nyckelord :power theory; semiotic image analyses; photography; connotation; maktteori; semiotisk bildanalys; fotografi; konnotation;

  Sammanfattning : Den här undersökningen belyser hur makt kan manifesteras i bild. Den utgår från maktteorier, främst postmodern maktanalys enligt Michel Foucault och hans uttolkare. Semiotisk bildanalys används för att belysa maktmanifestationer i ett bildmaterial som huvudsakligen utgörs av fotografier tagna av författaren. LÄS MER

 5. 5. Makt i modefotografier : En kvalitativ studie om iscensättande av makt i modefotografier i tidskriften BON

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Andreas Sundbom; [2016]
  Nyckelord :makt; mode; fotografi; visuella grepp och kroppen;

  Sammanfattning : Fotografiet ses av många som ett verktyg för att visa upp verkligheten för vad den är. Inom modefotografin är bilden istället noga utvald och förbestämd för att skapa åtrå och ett begär hos betraktaren. Vad som är intressant är vilken målgrupp bilderna riktar sig åt och på vilket sätt budskapet berättas. LÄS MER