Sökning: "Bräckt vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Bräckt vatten.

 1. 1. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 2. 2. Våtmarkers potential att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Adolfsson Lindahl; Sigrid Edholm; Felicia Hagberg; Niclas Holmgren; Jacob Källbom; Astrid Magnusson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; våtmarker; läkemedel; läkemedelsrester; avloppsvatten; hoppkräftor; bioindikatorer; tilläggsrening; metaanalys; vattenrening;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av det statliga forskningsinstitutet Formas. Syftet med rapporten var att undersöka hur effektiva våtmarker är som tilläggsrening av avloppsvatten, detta med avseende på reducering av läkemedel samt skadeeffekter på akvatiska organismer. LÄS MER

 3. 3. The Eemian Baltic Sea hydrography and paleoenvironment based on foraminiferal geochemistry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Julia Chonewicz; [2020]
  Nyckelord :trace elements; benthic foraminifera; last interglacial; temperature reconstruction; geochemistry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I den här masteruppsatsen undersöktes geokemin i kalkskalen av bottenlevande foraminiferer från Anholt (Kattegat), Ristinge (Bälthavet) och Obrzynowo (Egentliga Östersjön), för att rekonstruera de hydrografiska förhållanden i Östersjön och paleomiljön under den senaste interglacialen (130 - 115 ka BP). De variabler som analyserades innefattade Mg/Ca, Ba/Ca och Mn/Ca samt stabila syre- och kolisotoper (δ18O och δ13C) i kombination med data från tidigare studier och modern hydrografi. LÄS MER

 4. 4. Hushållsprodukt för avsaltning av vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :KEVIN LARSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm Water Technology har utvecklat en energieffektiv CDI-teknik (CapacitiveDeionization) för avsaltning av vatten. Detta i form av en modul som under arbetet har integrerats i en hushållsprodukt. Produkten riktar sig till konsumenter som huvudsakligen förlitar sig på vattenkällor med bräckt vatten. LÄS MER

 5. 5. Analys och jämförelse av två pilotanläggningar med olika sammansättning av membran : Vid rening av processvatten från industri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Astrid Nygren; Robin Slättengren; [2017]
  Nyckelord :Avsaltning; LCC; Life Cycle Cost; Membran; Mörbylånga; Omvänd osmos; Processvatten; Ultrafilter; Vattenbrist; Vattenrening;

  Sammanfattning : Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. För att nå en mer långsiktig lösning planerar Mörbylånga kommun med hjälp av Norconsult att bygga ett vattenreningsverk. LÄS MER