Sökning: "CSR as governance"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden CSR as governance.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. Investor preferences reflected in sustainability reporting A study assessing the informational quality of sustainability reports with respect to investor preferences Bachelor's

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Carlsson; Simon Anderberg; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Greenwashing; Screening; ESG; CSR; ERA; Asymmetries; communication.;

  Sammanfattning : The interest for investing in sustainable assets has grown rapidly over the recent years. Many investors use methods for risk assessment based on for example Environmental, Social and Governance (ESG), Corporate Sustainability (CS), Environmental Risk assessment (ERA) and Socially Responsible Investments (SRI). LÄS MER

 3. 3. Is there a relationship between Corporate Social Resonsibility and Financial Performance? : Analysis of JP Morgan Chase & Co, UBS and SEB based onReturn on Average Assets and Return on Equityfrom 2002-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Sebyhed; Jacob Hoffstedt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Financial Performance; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : As banks have an extensive impact on the market economy while the continuous and ambiguous work for sustainability is more topical than ever before, our study analyses if corporate social responsibility has a positive, negative or no impact at all on the Financial Performance of banks. In particular, the banks of choice are JP Morgan Chase & Co, SEB and UBS. LÄS MER

 4. 4. Sustainability in the European Union : The Role of Financial Development in Environmental, Social and Governance (ESG) Performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Håkansson; Kristin Salu; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; ESG; Environmental performance; Social performance; Governance performance; Financial development; Financial markets; Financial intermediaries; Institutions;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between financial development and CSR performance, based on countries within the EU. The main objective of this thesis is to critically analyse and discuss the impact of financial development on CSR performance, through using ESG performance as a proxy. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i en post covid-era : En analys av det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet utifrån hållbarhetsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Rodlert; [2021]
  Nyckelord :Vinstsyftet; CSR; bolagsstyrning; covid-19;

  Sammanfattning : Den pågående globaliseringen och den förestående klimatkrisen har medfört ett ökat fokus på hållbarhet och frågan om företagens ansvar står högt upp på agendan. Till följd av den ökade hållbarhetsdebatten har konceptet CSR vuxit fram, som innebär att företag frivilligt ska ta ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet. LÄS MER