Sökning: "CSR disclosures"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden CSR disclosures.

 1. 1. THE IMPORTANCE OF FORMULATING A UNIFORM STRUCTURE FOR NON-FINANCIAL REPORTING: A quantitative study based on the evidence from the automotive industry.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Asif Sarker; Mundi Mike-Hana Fongang; [2021]
  Nyckelord :Non-financial reporting; Sustainability reporting; Stakeholders; GRI; Automotive industry.;

  Sammanfattning : Nowadays, sustainability has become a well-known and popular topic which has drawn the attention of many people worldwide. To fulfill their responsibility towards sustainability, the business world is shifting from an accounting-based accountability to an accountability-based accounting. LÄS MER

 2. 2. Den institutionella miljöns påverkan på E-betyg : En kvantitativ studie med fokus på skillnader mellan företag i industri- och utvecklingsländer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tyra Gesslin; Julia Grauers; [2021]
  Nyckelord :ESG ratings; E-score; Institutional environment; Developed and developing countries; CSR disclosures; ESG-betyg; E-betyg; Institutionell miljö; Industri- och utvecklingsländer; Hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Syfte: ESG-betyg utgör det huvudsakliga underlaget för beslut om hållbara investeringar. För en effektiv kapitalallokering krävs därför att betygen återspeglar företags faktiska hållbarhetsprestationer. LÄS MER

 3. 3. Avslöjandet av negativ information i förhållande till företagsspecifika faktorer : En kvantitativ innehållsanalys på statligt ägda bolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Fejes; Aleksandra Nikolova; [2021]
  Nyckelord :State-Owned Enterprises; Sustainability Report; Disclosure of Negative Information; Content Analysis; Balance; Transparency; Legitimacy Theory; Stakeholders’ Theory; Statligt Ägda Bolag; Hållbarhetsredovisning; Avslöjande av Negativ Information; Kvantitativ Innehållsanalys; Balans; Transparens; Legitimitetsteorin; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Statligt ägda bolag ska sedan 2007 hållbarhetsrapportera i enlighet med GRI eller annat internationellt ramverk. Detta för att öka bolagens transparens för dess intressenter och samhället. LÄS MER

 4. 4. The Adherence Level of Sustainability Disclosures and Firm Value : Empirical Study on the Impact of GRI Report’s Adherence Level in regard to Firm Value in the Manufacturing Industry in Europe.

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Daniela Westerlund; [2021]
  Nyckelord :GRI; Sustainability Reporting; Sustainability Environmental Disclosure; Corporate Financial Sustainability Performance; Firm Value; Tobin’s Q; Stakeholder; Adherence Level.;

  Sammanfattning : Background: Sustainability reporting has become increasingly important for firms that want to appease their stakeholders and the society, whilst possibly increasing the corporate financial performance (CFP) of the firm. This is because sustainability disclosures currently work as the main channel for firms to inform their stakeholders of the CSR practices and environmental management carried out by the company. LÄS MER

 5. 5. CSR-disclosures in the banking industry - A dive into the Swedish development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hugo Fredriksson; Fredrik Himmelmann; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER