Sökning: "Educational book analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Educational book analysis.

 1. 1. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 2. 2. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 3. 3. Lettiska för nybörjare : Presentation och analys av ett par läromedel i lettiska för nybörjare i fråga om intentioner och utförande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Björn Sundgren; [2021]
  Nyckelord :Beginners Latvian; textbooks; language teaching; teaching aids; educational materials;

  Sammanfattning : In this essay I introduce and analyse Lärobok i lettiska (with an adaptation in English called A Course in Modern Latvian) from 1980 by Valentine Lasmane and LETTISKA för universitetsbruk I (Latvian for University Students I, my translation) from 1993 by Aija Priedīte.  My aim is to find out the author’s intention and examine how it is carried out. LÄS MER

 4. 4. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehittämässä : Sukupuolisensitiivinen tulkinta Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -teoksen henkilöhahmoista

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Honkala Mikko; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; barnlitteratur; könsroller; karaktärer; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan medel och mål : En analys av läroböckers innehåll angående ekonomi och deras förhållande till ämnesplanens skrivningar för den gymnasiala kursen samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Ekonomi; läromedel; läroböcker; ämnesplan; gymnasiet; samhällskunskap 1b;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett aktivt och kritiskt medborgarskap i dagens informationssamhälle är att besitta ekonomisk kunskap. Samhällskunskapslärare påstår sig sakna nödvändiga kunskaper inom ekonomi, vilket medför att de i vissa fall undviker området. LÄS MER