Sökning: "Electronic health record"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Electronic health record.

 1. 1. Ett hälsofrämjande arbetsklimat - upplevelser av kommunikationen i relation till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lina Pareigis; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Arbetsmiljö; Hälsofrämjande; Arbetsklimat; Organisatorisk och Social Arbetsmiljö; Communication; Work Environment; Organizational and Social Work Environment; Health-promoting Work Climate.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte undersöker hur kommunikationen, mellan medarbetare och chef inom restaurang- och cafébranschen, kan bidra till ett hälsofrämjande arbetsklimat. Detta görs genom en kvalitativ undersökningsmetod med fyra semistrukturerade intervjuer och två strukturerade elektroniska intervjuer på två olika arbetsplatser, för att undersöka deltagarnas upplevelser om kommunikationen som rör ämnet organisatorisk och social arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av faktorer på arbetsplatsen som påverkar omvårdnadsdokumentation inom slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hiba Akiki; Jennifer Goodwin; [2020]
  Nyckelord :Communication; Electronic Health Record; Inpatient setting; Nursing documentation; Organization; Elektroniska dokumentationssystem; Kommunikation; Omvårdnadsdokumentation; Organisation; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation är en viktig del av sjuksköterskans arbete. På grund av utvecklingen inom vården, lagar och patienternas olika problem, behövs alltmer dokumenteras, vilket leder till att omvårdnadsdokumentationen förändras ständigt. LÄS MER

 3. 3. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 4. 4. Exploring ways to convey medical information during digital triage : A combined user research and machine learning approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Linn Ansved; Karin Eklann; [2019]
  Nyckelord :machine learning; user research; user experience; triage; auto triage; healthcare digitalization; personal health record; patient accessible electronic health record; patient reported outcome; medical information; visualization; design; prototypes; mediated communication; maskininlärning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate what information is critical to convey to nurses when performing digital triage. In addition, the project aimed to investigate how such information could be visualized. LÄS MER

 5. 5. Rohingya Refugee and Humanitarian Crisis: Synergies within Bangladesh Government and Humanitarian community (Case study: WASH for Rohingya Refugees)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :MD Mostafizur Rahman; [2019]
  Nyckelord :Key words: Rohingya Refugee; Humanitarian Crisis; WASH; Synergies; Humanitarian Community.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humanitarian Crisis is an alarming problem throughout the world. Bangladesh also is undergoing Rohingya refugee crisis with grave severity and challenges. Over 1 million Rohingya people have been settled over the top of hills, living without inadequate WASH facilities. LÄS MER