Sökning: "Electronic health record"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Electronic health record.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 3. 3. Improving Electronic Health Records for Non-Swedish Speaking Refugees : A Qualitative Case Study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Duaa Abdulrazak Kadhim; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; EHRs; 1177; Immigrants; Information’s System; Information and Communication Technology; qualitative research; observations; case study; Interviews.;

  Sammanfattning : Abstract Information and communication technology is used in healthcare in Sweden to improve health quality. Electronic Health Records are one of the technologies in healthcare which can increase a patient’s involvement in his/her healthcare and decision-making related to it. LÄS MER

 4. 4. Secure Handling of Electronic Health Records for Telemedicine Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ljung; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Telemedicine; Security; Event-B;

  Sammanfattning : Medical record systems are used whenever caregiving is practiced. The medical records serve an important role in establishing patient safety. It is not possible to prevent honest-but-curious doctors from accessing records since it is legally required to allow doctors to access health records for emergency cases. LÄS MER

 5. 5. AI IN CONTEXT BASED STATISTICS IN CLINICAL DECISION SUPPORT

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Orefors; Nouri Issaki; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Some treatments may cause unwanted effects and may make it difficult to achieve an optimal personalised decision for a specific patient. Decision support systems in healthcare is a topic that is getting much attention today. LÄS MER