Sökning: "Electronic health record"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Electronic health record.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Exploring ways to convey medical information during digital triage : A combined user research and machine learning approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Linn Ansved; Karin Eklann; [2019]
  Nyckelord :machine learning; user research; user experience; triage; auto triage; healthcare digitalization; personal health record; patient accessible electronic health record; patient reported outcome; medical information; visualization; design; prototypes; mediated communication; maskininlärning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate what information is critical to convey to nurses when performing digital triage. In addition, the project aimed to investigate how such information could be visualized. LÄS MER

 3. 3. Rohingya Refugee and Humanitarian Crisis: Synergies within Bangladesh Government and Humanitarian community (Case study: WASH for Rohingya Refugees)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :MD Mostafizur Rahman; [2019]
  Nyckelord :Key words: Rohingya Refugee; Humanitarian Crisis; WASH; Synergies; Humanitarian Community.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humanitarian Crisis is an alarming problem throughout the world. Bangladesh also is undergoing Rohingya refugee crisis with grave severity and challenges. Over 1 million Rohingya people have been settled over the top of hills, living without inadequate WASH facilities. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetsrisker relaterat till användning av digitala journalsystem – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Hagelberg; [2019]
  Nyckelord :Health informatics; design; patient safety; nursing care; hospital wards; nursing documentation; EHR; EPR.; Hälsoinformatik; design; patientsäkerhet; sjuksköterskearbete; vårdavdelning; journalsystem.;

  Sammanfattning : Digitalisering och införandet av hälsoinformationssystem som digitala journalsystem har inneburit många fördelar inom sjukvårdssektorn jämfört med de äldre pappersjournalsystemen, exempelvis genom en ökad möjlighet både dela och spara patientinformation. Dock så har även en hel del problem uppkommit med deras införande, varav en av de större är att de digitala journalsystem som finns inte är anpassade efter klinisk sjukvård och vårdpersonalens arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Peter Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Elektronik; skatt; kemikalier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3AbstractThis study primarily aims at identifying whether the Swedish excise tax on certain electronic products have had an effect regarding the chemical content of such products since its implementation in mid-2017. The tax is meant to reduce the presence of dangerous flame retardants in the affected products, that otherwise risk harming the public or the environment. LÄS MER