Sökning: "Elsa Olofsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elsa Olofsson.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Consociationalism in Northern Ireland : Power-sharing as making or breaking a national identity?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elsa Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Northern Ireland; Consociationalism; the Good Friday Agreement; Role of Membership; Nationalism National Identity;

  Sammanfattning : The Northern Irish conflict known as the Troubles reached a peace process in 1998, through the framework of the Good Friday Agreement. Infused in the agreement are the traits of consociationalism, a theory often articulated by Professor Arend Lijphart. LÄS MER

 3. 3. Bemötande - pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabet Kihlberg; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Malmö högskolaLärarutbildningenSkolutveckling och ledarskapSpecialpedagogisk påbyggnadsutbildningVårterminen 2006-05-06Kihlberg, Elisabet. (2006). Bemötande – pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen. (Treatment – the teacher’s everyday tool to control problem behaviour. LÄS MER