Sökning: "Exekutiv"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Exekutiv.

 1. 1. Ordförande har ordet! - Nyanser och skillnader i stadsdelspolitikers förutsättningar att axla förtroendeuppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mathias Ohlsson Wrångelin; [2019-08-23]
  Nyckelord :stadsdelsnämnder; stadsdelspolitiker; förtroendevaldas villkor;

  Sammanfattning : Stadsdelspolitikers förutsättningar har under 1900-talet drastiskt förändrats, genom både kommunsammanslagningar och kommundelsreformer. Från att politikerna har haft en beslutsfattande och exekutiv roll har de numera blivit en strategisk beslutsfattare i nämnder och styrelser. LÄS MER

 2. 2. "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States" : en säkerhetsteoretisk analys av de exekutiva orderna 13769 & 13780

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Exekutiv order; Säkerhet; Hotbild; Muslim; Terrorism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I de amerikanska exekutiva orderna ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” 13769 och 13780, utfärdade av president Donald Trump, uppmålas en hotbild som jag i denna uppsats ämnar belysa och bringa klarhet kring. Orderna har som syfte att skydda landet från terrorbrott genom att neka specifika medborgare inträde, och har i folkmun kallats för både ett travel ban och ett muslim ban. LÄS MER

 3. 3. DOES HUMOR WORK? The influence of humor on cognitive executive function

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cecilia Modigh; Mariyana Dicheva; [2018-07-04]
  Nyckelord :Humor; executive functioning; ; cognitive performance; Stroop color-word task; incongruity resolution; attentional resources;

  Sammanfattning : Kontrasterande förutsägelser har gjorts om positiv affekt och humors påverkan på kognitiv bearbetning. Det har hävdats att positivt humör sannolikt kommer att förbättra vissa kognitiva processer, men det finns också bevis som påstår det motsatta. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet hos personer med Alzheimers sjukdom : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Knutsson; [2018]
  Nyckelord :alzheimers sjukdom; fysisk aktivitet; episodiskt minne; exekutiv förmåga;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom är en sjukdom där tidiga tecken är försämrat episodiskt minne, närminne och inlärningsförmåga, även exekutiva förmågor, förmåga att planera och utföra, påverkas. Dagens behandling är symptomatisk. Det finns ingen bot eller bromsande behandling. LÄS MER

 5. 5. Proportionalitet i utsökningsrätten - Europakonventionens krav vid utmätning av bostad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Utsökningssrätt; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 25th of July 2013, the European Court of Human Rights (ECtHR) held Sweden responsible for violating Article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR) and Article 1 of Protocol No. 1 to the convention regarding a sale of the applicant’s home and ensuing eviction due to an en- forceable debt. LÄS MER