Sökning: "Fördelar med revision"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Fördelar med revision.

 1. 1. Hjälpsystem inom revision : En kvalitativ studie om fördelar och risker

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anders Marklund; Daniel Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAATT; Revision erfarenhet; revision hjälpsystem; risker med hjälpsystem; effektivitet hjälpsystem; revision;

  Sammanfattning : Företag kan ha olika motiv till att lämna felaktig redovisning, men oftast uppstår felen pågrund av misstag. Det är revisorns uppgift att i sin revision se till att redovisningen inte ärmissvisande. Till sin hjälp använder sig revisorer allt mer av hjälpsystem i revisionsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens risker : Vilken kompetens behöver revisorer för att möta dessa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Hellsten; Erika Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; risk; audit; competence; Digitalisering; risk; revision; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering är en trend som påverkar hela samhället och alla branscher, så även revisionsbranschen. Tidigare forskning har främst pekat på alla fördelar och positiva effekter digitaliseringen för med sig för revisorer, och ytterst lite forskning tar upp vilka negativa effekter och risker som också finns. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer små aktiebolag revision trots den avskaffade revisionsplikten? : En jämförande studie mellan fyra små aktiebolag och deras val av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Hellander; Hanna Hellander; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; Små företag; Revisor; Fördelar med revision;

  Sammanfattning : År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. LÄS MER

 4. 4. Why voluntarily return to auditing? : A study on small firms in Sweden that voluntarily returned back to auditing after abandoning it after the law changed in 2010

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Larsson; Evelina Simonsson; [2019]
  Nyckelord :voluntary auditing; firm characteristics; relationship; benefits of auditing; frivillig revision; företagsegenskaper; relation; fördelar med revision;

  Sammanfattning : In 2010 the new law change regarding voluntary auditing in Sweden was implemented. The law change implies small sized companies are exempted from mandatory auditing unless they fulfil certain criteria’s. Despite the fact auditing is voluntary for small sized companies some still choose to be audited. LÄS MER

 5. 5. Revisionens fördelar för små aktiebolag : - ur ett ägarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Larsson; Linnéa Egnell; [2018]
  Nyckelord :Frivillig revision; fördelar med revision; outsourcing; gränsvärden för revisionsplikt;

  Sammanfattning : 2010 års slopande av revisionsplikt för små bolag har resulterat i en debatt som berör en höjning av Sveriges förhållandevis låga gränsvärden. Syftet med studien är att förklara vilka eventuella fördelar som småbolagsägare erfarit med revision, samt hur de idag skulle ställa sig om de omfattades av frivillig revision. LÄS MER