Sökning: "Flyktingbarn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Flyktingbarn i förskolan.

 1. 1. Inkludering av flyktingbarn för att möjliggöra utveckling samt lärande i förskolan : Fem förskollärares erfarenheter av möjligheter och hinder i arbetet med flyktingbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henna Strålberg; Isabella Fors; [2018]
  Nyckelord :anknytning; flyktingbarn i svåra livssituationer; förskola; inkludering; likvärdig;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att belysa och problematisera förskollärarnas uppfattningar om möjligheter samt hinder i arbetet med att stödja flyktingbarn i svåra livssituationer för att möjliggöra lärande och utveckling i förskolan. Denna studie har genomförts i två olika kommuner med hjälp av enskilda intervjuer av förskollärare som arbetat med flyktingbarn i svåra livssituationer. LÄS MER

 2. 2. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 3. 3. Det görs inte på en Kafferast direkt : Förskolechefer och förskollärares tankar kring arbetet med nyanlända barn och familjer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Gustafsson; Ida Mårtensson; Josefine Troli; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända; Flyktingbarn; Mottagande; Inskolning; Utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och förskolechefer resonerar kring förskolans arbete med nyanlända flyktingbarn samt vilka typer av verktyg som förskolechefer och pedagoger fått ta del av utifrån, och hur mottagandet av barnen och föräldrarna går till. Vi ville ta reda på hur pedagoger och förskolechefer ser på arbetet med nyanlända barn i verksamheten, hur de kände inför mottagandet av dessa barn, samt om de hade några speciella hjälpmedel till hands. LÄS MER

 4. 4. Förskolans mottagande av nyanlända flyktingbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Edvina Taturi; Ronja Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända; Mångkulturellt; Bemötande; Integrering;

  Sammanfattning : Sverige har tagit emot massor av flyktingar varav många av dessa är familjer, men även ensamkommande barn. Barnfamiljerna har blivit erbjudna förskoleplatser i mån av plats. Trycket är högt och det är många barn som väntar i kö. De som fått plats får tar del av hur den svenska förskolan fungerar och dess verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Jämtländska pedagogers erfarenhet av att ta emot flyktingbarn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Stensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER