Sökning: "Fotbollen"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet Fotbollen.

 1. 1. Varför släpps inte kvinnorna in? : En studie om strukturella barriärer som bidrar till kvinnlig underrepresentation på ledande positioner inom fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lagergren; Nellie Johansson; [2022]
  Nyckelord :Women; Leadership; Stereotypes; Gender Roles; Sports; Sports Organizations; Soccer; Kvinnor; ledarskap; stereotyper; könsroller; sport; sportorganisationer; fotboll;

  Sammanfattning : Trots att intresset för damfotboll i Sverige har växt sig allt starkare de senaste åren, är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll såväl som inom idrotten i stort. Studiens syfte har varit att öka förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter av att verka på ledande positioner inom fotbollsföreningar för att i förlängningen öka förståelsen för varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll. LÄS MER

 2. 2. Skador hos fotbollsdomare : En retrospektiv observationsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Eriksson Kartal; [2022]
  Nyckelord :football; injury; match officials; referee; Assisterande domare; Fotbollsdomare; Fotboll; Skador;

  Sammanfattning : Bakgrund Fotboll är Sveriges populäraste sport och har över en halv miljon utövare. Det står för en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. Med ett stort antal aktiva fotbollsspelare behövs även domare. Domare har inte alltid varit en självklar del av spelet utan introducerades först när fotbollen professionaliserades. LÄS MER

 3. 3. Den polariserade fotbollen : Rädsla för våld i samband med Allsvensk fotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan de Leur; Viktor Nordström; Philip Wennergren; [2022]
  Nyckelord :våld; fotbollsrelaterade ordningsstörningar; rädsla för brott; polis; supportrar; social inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka rädslan för att bli direkt- och indirekt utsatt för våld från såväl besökare som polis i samband med Allsvensk fotbollsmatch. Urvalet bestod av 369 personer som besöker minst en fotbollsmatch per säsong (55 kvinnor och 314 män) med ålder mellan 18-75 år (M=34,59, SD=12,24) där data hämtats in via webbenkäter. LÄS MER

 4. 4. Herr elitfotbollsspelares upplevelser av socialt stöd under rehabiliteringen efter en svår idrottsskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Zidén; Amanda Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Sports; men; qualitative study; information support; emotional support; Idrott; män; kvalitativ studie; informationsstöd; känslomässigt stöd;

  Sammanfattning : Föreliggande studie byggde på två teorier; en utvecklad version av Psykosociala Strategier för olika faser av idrottsskaderehabilitering gjord av Ivarsson et al. (2018) samt Sociala stödteorin av Lakey och Cohen (2000). LÄS MER

 5. 5. Elit-damfotbollsspelares synpunkter och erfarenheter av tidig specialisering och diversifiering : En intervjustudie med akademispelare i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Felix Schmidt; Evdoxia Mantzoudi; [2022]
  Nyckelord :Early specialization; Sampling; Self-Determination Theory; Women; soccer; Tidig specialisering; Diversifiering; Självbestämmande teorin; Akademi; damfotbollsspelare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att ge en djupare förståelse kring aktiva elit-damfotbollsspelares erfarenheter och synpunkter kring tidig specialisering/diversifiering i förhållande till motivationsaspekter. Frågeställningarna var: Vad är aktiva elit-damfotbollsspelares syn på tidig specialisering och diversifiering? Hur ser aktiva elit-damfotbollsspelare på sina erfarenheter inom idrotten i förhållande till motivationsaspekter? Metod Studien är kvalitativ och har genomförts genom intervjuer. LÄS MER