Sökning: "Genuskontrakt."

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Genuskontrakt..

 1. 1. “Vad gör en liten tjej här?” : En kvalitativ studie om fackligt förtroendevalda kvinnor i mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Fischer Ohlsson; My Hansson; [2022]
  Nyckelord :Trade union; union elected; working women; male-dominated occupations; occupational segregation;

  Sammanfattning : Sweden is ranked as one of the five most equal countries in the world. Despite this, there arestill some areas for improvement. There is a distinct gender-segregated labor market inSweden, which is mainly seen in the working professions, where there is also an overrepresentationof men in trade unions. LÄS MER

 2. 2. Normkreativa bilderböcker : - Hur lärare kan synliggöra och motverka könsnormer via bilderböcker och högläsning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Petersson; [2022]
  Nyckelord :Normkreativitet; bilderböcker; Maria Nikolajeva; Yvonne Hirdman; normbrytande; högläsning; värdegrundsarbete; genus; motsattsschema; genuskontrakt;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de tre bilderböckerna Kenta och barbisarna (2007) av Pija Lindenbaum, Mysteriet bland höghusen (2019) av Helene Forss och Bara Rumpor (2019) av Annika Leone ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i värdegrundsarbetet. Syftet med uppsatsen är att se hur bilderböcker kan användas som ett verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter. LÄS MER

 3. 3. "De vet inte riktigt vad det är de vill läsa, men de vet att de måste." : En intervjustudie om pojkars skönlitterära läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Du Bois; Fanny Edlund; [2022]
  Nyckelord :Motivation; skönlitteratur; sociokulturell teori; genuskontrakt; pojkar; läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnböcker ur ett genusperspektiv : En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Ekelund; Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; [2022]
  Nyckelord :genus; böcker; skönlitteratur; högläsning; könsrepresentation; könsmönster; barnböcker;

  Sammanfattning : This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet inom gymnasiala e-sportsutbildningar : Hur ser e-sportscoacher på könsfördelning och jämställdhetsarbete inom gymnasieutbildningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johansson Calle; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur könsfördelningen ser ut på gymnasiala esportutbildningar samt ifall jämställdhet är en i av utbildningen. Bakgrunden till denna studie är den tydliga saknaden av kvinnliga figurer, både som spelare och personal påevenemang. LÄS MER