Sökning: "Grundskola"

Visar resultat 21 - 25 av 1495 uppsatser innehållade ordet Grundskola.

 1. 21. Digitalisering som pedagogiskt redskap : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen kan användas som pedagogiskt redskap för att främja elevernas inlärning i skolarbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Axelsson; Åsa Roos; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala redskap; motivation; pedagogik; skola; grundskola;

  Sammanfattning : Our entire society is going through a digital development that never takes a break and the school is required to educate digitally competent citizens. To meet these challenges, it is necessary that the school succeeds in implementing the digital tools and that the teachers use the digital tools correctly. LÄS MER

 2. 22. KOMPETENSEN LIGGER INTE HÄR…En kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och specialpedagoger om anpassningar och stöd för elever med språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Sademyr; Ida Gerre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka hur tre speciallärare och tre specialpedagoger beskriver sitt arbete, hinder och möjligheter vad gäller stöd och anpassningar för elever med språkstörning i grundskolans årskurs F-5. Bakgrunden till valet av syfte och forskningsfrågor grundas i att vi som blivande speciallärare sett att det finns behov av att veta mer om vad språkstörning innebär samt att det finns en osäkerhet hos både speciallärare, specialpedagoger och lärare hur man bäst hjälper och stöttar elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 23. ”Jag ska ta mig an det här, jag ska minsann” : En kvalitativ studie om hur lärare kan motivera elever i matematikundervisningen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emme Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brist på motivation; egen kapacitet; elev; elevers inställning; human agency; koncentration; kritiska aspekter; lärandeobjekt; lärare; matematik; matematiksvårigheter; motivation; self-efficacy; variation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare kan förebygga att elever förlorar motivation vid matematikundervisningen. I studien undersöks det också hur lärare kan fånga upp samt arbeta med omotiverade elever. För att möjliggöra studien har kvalitativ data i form av intervjuer och observationer använts. LÄS MER

 4. 24. Skriva för hand – viktigt på riktigt? : En studie om elevers förmåga att skriva för hand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hanna Hedqvist; [2019]
  Nyckelord :skriva för hand; handwriting; mellanstadiet; capacity theory of writing; cognitive load theory; skolframgång;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur förmågan att skriva för hand ser ut för elever i mellanstadieålder i en svensk grundskola. Mitt syfte har också varit att undersöka om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva med textkvalitet. LÄS MER

 5. 25. Ett matematiskt mindset : Hur kan det visas och hur ser det ut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hannes Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Dweck; dynamiskt mindset; matematik; mindset; statiskt mindset; grundskola;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. LÄS MER