Sökning: "skola historia sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden skola historia sverige.

 1. 1. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Litteraturkanon i bakhuvudet : Sex lärares syn på litterär kanon i undervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Tomas Jansson; [2018]
  Nyckelord :Litteraturkanon undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Detta är en studie av sex svensklärares syn på litterär kanon och dess plats i svensk skola och svenskundervisning. Litterär kanon är en samling texter som anses ha en särställning i litteraturhistorien, och kunna sammanfatta en viss kultur eller skrifttradition. LÄS MER

 4. 4. "Man hör bara sex och sen är det..." - En studie om gymnasieelevers uppfattningar kring sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Jönsson; Jessica Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Erfarenheter; Fenomenografi; Grundad teori; Gymnasiet; Sex- och samlevnad; Skola; Sverige; Undervisning; Uppfattningar;

  Sammanfattning : I kölvattnet av MeToo-rörelsen upplever vi att skolans sex- och samlevnadsundervisning är viktigare än någonsin. Trots att undervisningen har varit obligatorisk i den svenska skolan sedan 1955 upplever vi att elever idag inte får den undervisning som krävs. LÄS MER

 5. 5. Vems historia talar vi om? : En kvalitativ studie om kvinnliga elevers möjligheter att identifiera sig med den historieundervisning som sker i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tommy Palmér; [2017]
  Nyckelord :History; Upper secondary school; Sweden; Female; Male; Pupils; School; Classroom; Historia; Gymnasiet; Sverige; Kvinna; Man; Elever; Skola; Klassrum;

  Sammanfattning : This study is based on interviews and aims to shed some light upon the teaching of history in the swedish upper secondary school. Is it possible for the female pupils, to identify themself with the way it's presented? There's been different studies regarding how women are portrayed in the history books, are they there at all or are they forgotten? I interviewed eight female pupils to find out if they could indentify themself with the subject, and if not, what could we do as teacher to make it more relevant for them and easier to indentify themself with the subject? The results shows that most of them can't indentify themself with the subject, feeling that it's a mans world - nothing to do with them. LÄS MER