Sökning: "Hälsans bestämningsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hälsans bestämningsfaktorer.

 1. 1. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 2. 2. Ungdomspoolen, en instas för utbildning och arbete för ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden : Kvalitativ studie om ungdomars uppfattningar om hur Ungdomspoolen skapar förutsättningar till utbildning och arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Söderling; [2022]
  Nyckelord :Arbete; Empowerment; Socioekonomiskt utsatta områden; Unga Vuxna; Utbildning;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som bidrar till hälsa varav utbildning och arbete är två bestämningsfaktorer för hälsa. Arbete bidrar till sociala relationer, personlig utveckling, betydelse för individens ekonomiska resurser, struktur i vardagen och delaktighet i samhället vilket påverkar hälsan positivt. LÄS MER

 3. 3. ”Vem har de pratat med? För mig har de banne mig inte pratat med…” : En kvalitativ intervjustudie om hur invånare i Eskilstuna kommun uppfattar sina möjligheter till delaktighet och inflytande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kermanshahani; [2022]
  Nyckelord :health promotion; influence; participation; public sector; qualitative approach; socially sustainable development; delaktighet; hälsofrämjande arbete; inflytande; kvalitativ ansats; offentlig verksamhet; socialt hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Delaktighet och inflytande är två vetenskapligt belagda faktorer som anses kunna främja hälsa. I SCB:s senaste medborgarundersökning uppger cirka åtta av tio invånare i Eskilstuna kommun att möjlighet till inflytande saknas. WHO beskriver främjandet av delaktighet och inflytande som en viktig drivkraft för att uppnå jämlikhet i hälsa. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsovetenskap i en tid av klimatförändringar, digitalisering och orättvisa : En kartläggande studie om den artificiella intelligensens betydelse i hanteringen av klimatrelaterade folkhälsohot

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johnny Franzén; [2021]
  Nyckelord :Health prevention; AI; justice; climate change; public health; Hälsoprevention; AI; rättvisa; klimatförändringar; folkhälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år dör 300 000 människor i världen på grund av klimatförändringarna och 325 miljoner påverkas allvarligt. De som i huvudsak drabbas är människor som redan är utsatta och de finns både i rika och fattiga länder. LÄS MER

 5. 5. "Mycket plugg och ingen motivation" : Gymnasieelevers fysiska aktivitet under ett år av distansundervisning och inställd idrottsverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Therese Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Covid-19; Adolescence; Determinants of health; Fysisk aktivitet; Covid-19; Ungdomar; Hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet minskar risken för flertalet folksjukdomar och enligt WHO är fysisk inaktivitet den ledande orsaken till global dödlighet. Efter att WHO den 11 mars 2020 deklarerade att det nya coronaviruset var en pandemi följde flertalet åtgärder för att begränsa smittspridningen i Sverige med bland annat distansundervisning och begränsad organiserad idrott. LÄS MER