Sökning: "Hälsans bestämningsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Hälsans bestämningsfaktorer.

 1. 1. Trädgårdsarbete som hälsopromotivt verktyg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Johansson; Tove Lidholm; [2023]
  Nyckelord :gardening; health; health promotion; horticulture; literature review; hortikultur; hälsa; hälsopromotion; litteraturstudie; trädgårdsarbete;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens bakgrund presenterar att behov finns för att öka jämlikheter inom hälsa i samhället samt att detta kan utföras genom att främja hälsans bestämningsfaktorer som påverkas bland annat av individers levnadsvanor, miljörelaterade förhållande och sociala nätverk. Utomhusvistelse i natur och trädgård en viktig hälsofrämjande faktor. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Ungdomspoolen, en instas för utbildning och arbete för ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden : Kvalitativ studie om ungdomars uppfattningar om hur Ungdomspoolen skapar förutsättningar till utbildning och arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Söderling; [2022]
  Nyckelord :Arbete; Empowerment; Socioekonomiskt utsatta områden; Unga Vuxna; Utbildning;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som bidrar till hälsa varav utbildning och arbete är två bestämningsfaktorer för hälsa. Arbete bidrar till sociala relationer, personlig utveckling, betydelse för individens ekonomiska resurser, struktur i vardagen och delaktighet i samhället vilket påverkar hälsan positivt. LÄS MER

 4. 4. ”Vem har de pratat med? För mig har de banne mig inte pratat med…” : En kvalitativ intervjustudie om hur invånare i Eskilstuna kommun uppfattar sina möjligheter till delaktighet och inflytande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kermanshahani; [2022]
  Nyckelord :health promotion; influence; participation; public sector; qualitative approach; socially sustainable development; delaktighet; hälsofrämjande arbete; inflytande; kvalitativ ansats; offentlig verksamhet; socialt hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Delaktighet och inflytande är två vetenskapligt belagda faktorer som anses kunna främja hälsa. I SCB:s senaste medborgarundersökning uppger cirka åtta av tio invånare i Eskilstuna kommun att möjlighet till inflytande saknas. WHO beskriver främjandet av delaktighet och inflytande som en viktig drivkraft för att uppnå jämlikhet i hälsa. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur beslutsfattare inom samhällsplanering uppfattar sina förutsättningar att ta hänsyn till folkhälsa inom sitt uppdrag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Kathy dos Santos Gillberg; [2022]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälsosamma städer; Offentlig förvaltning; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa är ett brett begrepp som beskrivits som något holistiskt och inte endast avsaknad av sjukdom. Hälsans bestämningsfaktorer illustrerar hälsa mångdimensionellt och hur det berör många aspekter av människans liv. Samhällsplaneringen omfattar utveckling och utbyggnad av allt som tillhör en stad och dess förutsättningar. LÄS MER