Sökning: "Hållbar verksamhetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Hållbar verksamhetsstyrning.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandro Larsson; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; ansvar; legitimitet; verksamhetsstyrning; kontroverseilla branscher;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Processtyrning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB:sprocesser

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jakob Iich; Mikael Soltaniha; [2019]
  Nyckelord :Process control; Industrial Engineering and Management; Business Control; KPI; Metrics; Salesforce; Processtyrning; Industriell Ekonomi och Organisation; Verksamhetsstyrning; KPI; Mätetal; Styrformer; Salesforce;

  Sammanfattning : Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning implementeras i stället för linjestyrning. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet som drivkraft för styrsystemen : Implementering av Agenda 2030 i Värmlands kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Wiklund; Gabriella Spennare Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen; hållbarhet i offentliga organisationer; kommun; verksamhetsstyrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå såväl som på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning, belöningssystem och CSR : -       en fördjupning avseende små och medelstora företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Robin Börjesson; Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; CSR; Belöningssystem; Små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Verksamhetsstyrning är en grundbult i företagande och förekommer i princip alltid. Styrningen kan dock vara mer eller mindre uttalad och strukturerad vilket gör varje företags styrning unik. LÄS MER