Sökning: "Hållbara fundament"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hållbara fundament.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. On the Possibilities and Impossibilities of Love : Mapping the discursive field of love-relationships, its components, conflicts and challenges

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jacob Strandell; [2012]
  Nyckelord :love; relationships; intimacy; contradictions; late modernity; discourse; risk; risk-diminishing; Michel Foucault; Anthony Giddens; Zygmunt Bauman; Ulrich Beck; Sasha Roseneil; kärlek; relationer; intimtet; motsättningar; senmodernitet; diskurs; risk; riskhantering; Michel Foucault; Anthony Giddens; Zygmunt Bauman; Ulrich Beck; Sasha Roseneil;

  Sammanfattning : In this thesis I reframe theories of love-relationships in late modernity (by Anthony Giddens, Zygmunt Bauman and Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim) in relation to a general framework of discursive theory (inspired by Michel Foucault). I suggest that current developments and contradictions in the field of love-relationships with advantage can be understood in terms of discourse and discursive conflict. LÄS MER