Sökning: "Strategic sustainable consideration"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Strategic sustainable consideration.

 1. 1. Urban Dark Acupuncture for Darkness: Value of Darkness in Pedestrian Experience of Sudirman Street, Jakarta

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Dane Amilawangi; [2020]
  Nyckelord :Urban Lighting; Urban Acupuncture; Light Pollution; Darkness;

  Sammanfattning : As much as we thought about artificial lighting in planning of our urban nightscape, it is necessary to balance it with consideration regarding darkness. In response to the problems caused by artificial lighting; such as light pollution and disruption to human circadian rhythm, darkness should be seen as a value that brings balance for the environment. LÄS MER

 2. 2. School-based disaster preparedness: a route to societal resilience? The case study of Ljungby municipality, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andra Covaciu; [2020]
  Nyckelord :disaster risk management DRM ; school-based disaster preparedness SBDP ; climate change adaptation CCA ; societal resilience; students-aimed SBDP; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children are valuable resources when it comes to disaster preparedness and they should no longer be seen as vulnerable. Since they spend about five days a week in school for almost the whole year, it is natural to consider preparing them for hazards while there. LÄS MER

 3. 3. Practices for co-productive planning modes: Urban development in Cape Town : A case study based on the implementation of a design and building development incubator

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Idil Warsame; [2019]
  Nyckelord :Co-production; spatial planning; housing; urban development; informal settlements; small-scale; local communities;

  Sammanfattning : Together with a steadily increasing urban population, South Africa and the city of Cape Town is facing continuously expanding informal settlements and communities with no access to basic human services or adequate housing. There’s an urgent need to design, plan and implement alternative and creative approaches to help stimulate an equal, inclusive and sustainable urban development and strategic spatial planning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 5. 5. Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem : med fokus på arbetet gentemot medborgare och näringsliv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Hanna Westling; [2019]
  Nyckelord :kommun; omställning; energisystem; hållbar; klimat; medborgare; näringsliv;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de klimatförändringar som har observerats och klimatfrågans nära koppling till energisystemet är en omställning till ett hållbart energisystem av stor betydelse. Klimatförändringar sker på global nivå och det är därför viktigt att aktörer arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser och når politiska mål, så som Förenta Nationernas mål att den globala temperaturökningen ska hållas så långt under 2 grader Celsius som möjligt. LÄS MER