Sökning: "Hanna Malm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Malm.

 1. 1. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Konkursprognostisering : En tillämpning av tre internationella modeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hanna Malm; Edith Rodriguez; [2015]
  Nyckelord :Bankruptcy; bankruptcy prediction models; accuracy; financial ratios; Altman; Z-score; Fulmer; Springate; manufacturing and industrial sectors and discriminant analysis; Konkurs; konkursprognostisering; träffsäkerhet; finansiella nyckeltal; Altman; Z-värde; Fulmer; Springate; tillverknings- och industribranschen och diskriminantanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år går många företag i konkurs och detta innebär stora kostnader på kort sikt. Kreditgivare, ägare, investerare, borgenärer, företagsledning, anställda samt samhället är de som i störst utsträckning drabbas av detta. LÄS MER

 3. 3. Flytta eller stanna : En komparativ studie genomförd på Karlstads universitet och University of Limerick om studenters inställning till att flytta från eller stanna kvar på studieorten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Malm; Hanna Kempe; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Flytta eller stanna" är en komparativ studie om studenters inställning till att flytta från eller stanna kvar på studieorten. Undersökningen är genomförd på Karlstads universitet och University of Limerick. LÄS MER

 4. 4. "Ett äldreboende där jag själv vill bo"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sara Bynander; Hanna Malm; [2012-09-18]
  Nyckelord :Äldreomsorg; Upphandling och kvalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kostnadsnyttoanalys för malmtransporter från Kaunisvaara

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Hanna Rudeklint; [2012]
  Nyckelord :CBA; Kostnadsnyttoanalys;

  Sammanfattning : Examensarbetet går ut på att göra en kostnadsnyttoanalys för de olika transportmöjligheterna som finns för malmtransporterna från den nya gruva som ska öppna vid Kaunisvaara i Norrbottens län. Företaget Northland Resources planerar att påbörja brytning under 2012 för att under första halvan av 2013 börja transportera ut malm till Narvik och därefter skeppa ut det från hamnen. LÄS MER