Sökning: "Mann Whitney’s U-test"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mann Whitney’s U-test.

 1. 1. Upplevd känslighet mot födoämnen : En kvantitativ enkätundersökning bland individer från 15 års ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Vallström; Una Otterbech; [2018]
  Nyckelord :Födoämneskänslighet; allergi; livsmedel; känslighet; födoämnen; kvantitativ; allergener; gluten; mjölkprotein; laktos;

  Sammanfattning : Bakgrund Födoämneskänslighet är ett växande samhällsproblem och har ökat internationellt de senaste åren samt tenderar att fortsätta öka. Det finns även en ökad trend i samhället där folk väljer att äta mjölk- och glutenfri mat. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården : Sjuksköterskors relation till polyfarmaci - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Andreas Eklöf; [2015]
  Nyckelord :Polyfarmacy; home nursing; registered nurse; survey; quantitative method; Polyfarmaci; hemsjukvård; sjuksköterska; enkätstudie; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar och äldre personer använder allt fler läkemedel. Med stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket ökar risken för läkemedelsbiverkningar/-interaktioner. LÄS MER

 3. 3. INDIVIDUELLT LÄRANDE I TEAM - En studie av lärstilars inverkan på lärande, effektivitet och prestation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lina Wallin; Caroline Engevik; [2012]
  Nyckelord :Learning Styles; Individual Learning; Efficiency; Teams; Homogeneity and heterogeneity;

  Sammanfattning : Organizational learning has become more and more important in the last decades as the environment in which organizations exist continues to change rapidly and unexpectedly. In order for organizational learning to happen, the individuals within the organization must learn. LÄS MER