Sökning: "Mann Whitney’s U-test"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mann Whitney’s U-test.

 1. 1. What are Turnover decision making factors? - A comparative study between Generation Y and Generation X in Sweden on how different factors weigh in the decision to stay or resign from a workplace.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Karolina Mårtensson; Daria Zemliak; [2023]
  Nyckelord :Generation X; Generation Y; millennials; generationsomsättning; arbetsplats; generational turnover; workplace.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i Sverige med syftet att erbjuda ett nytt perspektiv på ämnet turnover och hur olika faktorer påverkar beslutet att säga upp sig från jobbet eller stanna kvar. Med detta syfte undersökte studien de sex faktorerna lön och förmåner, miljö, karriärmöjligheter, kollegiala aspekter, meningsfullhet och balans mellan arbete och privatliv, som har ansetts vara några av de mest inflytelserika när man fattade det beslutet att lämna eller stanna kvar på en arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta och bedöma patienter med psykisk ohälsa prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cecilia Gustafsson; Armas Parkkonen; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing care; Prehsopital care; Nurse; Perceptions; Psykisk ohälsa; Omvårdnad; Prehospital vård; Sjuksköterska; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem globalt och en ökning av vårdbesök har setts de senaste årtiondena. Studier tyder på att sjuksköterskor känner en osäkerhet och en bristande kunskap i att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hypoxia-induced expression of HIF-1a and GPR30, in relation to survival, proliferation and apoptosis in MCF-7 and SkBr3 breast cancer cells.

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Hanna Chahin; Dianna Jazera; [2021]
  Nyckelord :hypoxia; breast cancer; GPR30 estrogen receptor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Hypoxia that accompanies tumor growth induces the expression of hypoxiainducible factor a (HIF-1a), in turn mediating the expression of other genes, including G protein-coupled receptor 30 (GPR30), to promote adaption to the hypoxic microenvironment and enable cell proliferation and survival. Nonetheless, this correlation has not been causally explained. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av tre olika metoder för Van Gieson Elastin färgning på Kolorektalcancer i syfte att identifiera venös invasion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Behrouz Moradi; [2021]
  Nyckelord :Elastin staining; colorectal cancer; evaluation; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test; Elastinfärgning; kolorektalcancer; utvärdering; Wilcoxon -Mann-Whitneys U-test;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige där storkärls invasion, venös invasion (VI), är en viktig prognostisk indikator. Noggrann bedömning av VI är särskilt viktigt för patienter med kolorektal cancer i stadium II eftersom det kan påverka beslutet att erbjuda adjuvant behandling. LÄS MER

 5. 5. How Avatar Representations Impact Willingness for Health-Habit Changes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Theodor Ekenstedt; Saga Wallerström; [2021]
  Nyckelord :avatar; gamification; self-discrepancy theory; priming; e-health; avatar; spelifiering; självdiskrepansteorin; priming; e-hälsa;

  Sammanfattning : This study examines how adding avatars, personal visual representations of the user, on online forms impacts self-reported willingness for behavioral change, when considering health habits. Avatars are a gamification element proposed to have a positive impact on behavioral change. LÄS MER