Sökning: "Honour-related violence and oppression"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Honour-related violence and oppression.

 1. 1. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 2. 2. Uppbrottsprocessen från hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kvinnans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oliwia Carlström Mårtensson; Rebecka Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; honour violence and oppression; honour; honour violence; the leaving process.; Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld och förtryck; heder; hedersvåld; uppbrottsprocessen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the leaving process of girls, who have been exposed to honor-related violence and oppression, thereby creating knowledge to provide suitable and useful support for these women. The theories we have used in this study is shame, guilt and the process of role exit. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor inom hederskulturen är inte passiva offer : En litteraturstudie av kvinnors strategier och orsaksförklaringar i samband med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Joby; Rebecka Lundell; [2020]
  Nyckelord :Honour-culture. Honor-related violence. Strategies. Women; Hederskultur. Hedersrelaterat våld. Strategier. Kvinnor;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en litteraturstudie och som baseras på redan befintlig forskning om berättelser från kvinnor med erfarenheter av hedersrelaterat våld. Bakgrund: Begreppen heder och hedersrelaterat våld är efter många års forskning fortfarande svåra att definiera. LÄS MER

 4. 4. Att leva i ett kulturellt ingenmansland - En narrativ studie om hur hederskulturen präglar unga mäns identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanin Alehesnawi; Ilknur Bakirci; [2020]
  Nyckelord :Honor related violence and oppression; Honor culture; Identity; Young men; Masculinity;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression is a global problem that affects an enormous number of people. Identity formation is a critical development stage for young people and can be even more problematic when living in an honour-related culture within a modern-day Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Skolpersonalens avgörande kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolpersonalens implementering av skolverkets direktiv om hedersrelaterat våld och förtryck, i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alwand Aziz; Diana Kadhim; [2020]
  Nyckelord :Implementation; Honour related violence; Honour related oppression; National Agency for Education;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the implementation of the National Agency for Educations directives regarding honour violence and culture. The focus will be on the work of the teachers, principals and curators and how they implement The National Agency for Education’s directives regarding honour violence and culture. LÄS MER