Sökning: "ICA hållbarhet CSR"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ICA hållbarhet CSR.

 1. 1. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
  Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Den hållbara organisationens ohållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Ljungblom; Fredrik Elmström; [2017]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Ansvarsfullt företagande har idag fått en allt större roll i hur företag bedriver sin dagliga verksamhet. Idag är det viktigt att ha i åtanke vilken typ av bild företaget utstrålar och hur det uppfattas av dess intressenter. LÄS MER

 3. 3. Proactivity and sustainable transition at the fish counter? : A study about ecological sustainability regarding fish at four ICA Kvantum supermarkets within the Stockholm region

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Jerker Johansson; [2012]
  Nyckelord :Food chain; proactive; proactivity; sustainable supply chain; supply chain management; CSR; fish; ecological sustainability; ICA; Livsmedelskedjor; proaktiv; proaktivitet; hållbara försörjningskedjor; supply chain management; CSR; fisk; ekologisk hållbarhet; ICA;

  Sammanfattning : Fish and shellfish are important sources of protein for the world population. Nearly 50 percent of fish and shellfish products originate from aquaculture, and the rest comes from traditional fishing. The marine stocks are under threat from unsustainable fishing practices. LÄS MER