Sökning: "Jenny Korhonen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Korhonen.

 1. 1. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jenny Korhonen; [2018-09-21]
  Nyckelord :teater; undervisning; gymnasiet; behov; stöd; stöttning; anpassningar; kursmål;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Jag är inte den tjejen" : En kvalitativ fallstudie hos Gästrike Räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elina Bertilsson; Jenny Korhonen; [2018]
  Nyckelord :norm; gender; norm criticism; segregation; equality of the sexes; equality; Gästrike Räddningstjänst; job advertisement; diversity; firefighter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how career listings are interpreted from a recipient perspective. We intend to investigate if Gästrike Räddningstjänst’s job advertisements create ideas about the firefighter. LÄS MER

 3. 3. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Racism and multiculturalism in J.K. Rowling’s Harry Potter novels

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Korhonen; [2016]
  Nyckelord :Racism; multiculturalism; postcolonial criticism; subaltern; segregation; Harry Potter; Rowling;

  Sammanfattning : In this essay, the Harry Potter series will be analyzed in three different sections. I will use African American criticism and Critical Race Theory (CRT) in the discussion of ‘race’ and segregation that occurs between three different groups. This section will explain along what lines the world of Harry Potter is segregated and to what extent. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta barnorienterat : En kvalitativ studie om Maria Montessoris och Reggio Emilias arbetssätt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Asplund; Jenny Korhonen; [2008]
  Nyckelord :Maria Montessori; Reggio Emilia; Miljö; Självständighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER