Sökning: "Joakim Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Joakim Pettersson.

 1. 1. Kommunikativa resurser som stöd för barns språkutveckling : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med estetiska uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joakim Pettersson; Toni Josipovic; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Estetiska uttrycksformer; Språkutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur åtta förskollärare beskriver barns språkutveckling kan främjas av estetiska uttrycksformer. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Som metod har vi använt en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer för insamling av data. LÄS MER

 2. 2. HUVUDVÄRK PÅ AKUTEN : En retrospektiv tvärsnittsstudie av genomloppstider och bilddiagnostik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Joakim Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ökat förtroende genom föreningsliv? : En kvantitativ studie om föreningslivet och förtroende för politiskainstitutionerC-

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag gjort en kvantitativ studie, med en multivariat regressionsanalys som metod.Denna uppsats har handlat om föreningslivet och om föreningslivet påverkar individers förtroendeför politiska institutioner (förtroende för riksdag, regering och kommunstyrelserna). LÄS MER

 4. 4. A general peer-to-peer based distributed computation network

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jack Pettersson; Leif Schelin; Niklas Wärvik; Joakim Öhman; [2014-09-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We consider how a decentralised computation system would workwhen each participant could create computation code as well as executingother participants’ code. A protocol is proposed that allowssuch collaboration to take place, assuming that no participant can betrusted. LÄS MER

 5. 5. Rally Sport Racing Game: CodeName Space Racer - An evaluation of techniques used when developing a marketable 3D game

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Maria Lemón; Gustav Örnvall; Daniel Axelsson; Ludvig Gjälby; Joakim Råman; Markus Pettersson; Sebastian Almlöf; [2012-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, various modern game programming and modeling techniques are presented, with a focus on algorithms for graphical effects. A few of those techniques have then been selected and implemented in a graphics-intensive racing game set in an open space environment. The game is developed from the ground up in C# with the XNA 4.0 framework. LÄS MER