Sökning: "Johanna Skoglund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Skoglund.

 1. 1. “Dead white man’s clothes” : The influence of second hand import on young Ghanaians’ consuming patterns

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Skoglund; Johanna Samuelsson; Linda Finell; [2022]
  Nyckelord :Second hand; Second hand import; Consumption; Postcolonialism; Attachment to clothes;

  Sammanfattning : Generally, not many in the Global North are aware of the complexity behind the second hand clothing trade and donations. Today, Ghana has become one of the biggest markets for imported second hand clothing. With this, the Akan saying “Obroni Wawu” has come, and translates into “Dead White Man’s Clothes”. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av MediYoga hos personer med rygg- och/eller nacksmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Johanna Eklöv; Ellen Skoglund; Fanny Ekberg; [2022]
  Nyckelord :fysioterapi; yoga; andning; ryggsmärta; nacksmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rygg- och/eller nacksmärta är vanligt förekommande och har stor påverkan på både individ- och samhällsnivå. Tidigare forskning visar på positiva effekter gällande fysisk träning vid dessa smärttillstånd. MediYoga som en form av fysisk träning är en etablerad behandlingsform i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Lärande för hållbar utveckling : Ett pluralistiskt undervisningsförsök i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Heed Dalman; Johanna Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Biology; pluralistic teaching; preschool; sustainable development; teaching trial; Biologi; förskola; hållbar utveckling; pluralistisk undervisning; undervisningsförsök;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervisningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme. Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Avsaltning av brackvatten som lösning för Ålands framtida vattenförsörjning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Skoglund; Maja Skotte; Alexander Fors; Fanny Jeppsson Stahl; Harald Löf; Johanna Renberg; [2019]
  Nyckelord :Avsaltning; Åland; Dricksvatten; Drickvattenproduktion; Avsaltningsverk; Vattenverk; omvänd osmos; RO; membran; östersjön; brackvatten;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt var att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett sådant. Detta genomfördes genom informationsinsamling i en litteraturstudie och jämförelse mellan nuvarande vattenverk och ett eventuellt avsaltningsverk i en beslutsmatris. LÄS MER

 5. 5. Våldsutsatthet och förlossningsrädsla : En studie om våldsutsatthet bland kvinnor som fått barnmorskeledd behandling av förlossningsrädsla

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Skoglund Jobs; Monica Grydén; [2018]
  Nyckelord :fear of childbirth; midwife; pregnancy; psychoeducation; violence; barnmorska; förlossningsrädsla; graviditet; psykoedukation; våld;

  Sammanfattning : Violence against women is a global public health problem as well as a violation against human rights. This descriptive cross-sectional quantitative study was conducted to investigate experience of violence among women who receive midwifery care for childbirth fear. Data were retrieved from 633 patient records. LÄS MER