Sökning: "Jonas Sandgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Sandgren.

 1. 1. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 2. 2. Rich Media in Employer Branding : An experimental study on the impact of rich media testimonials on job seekers perceptions about firms’ Employer Brand Values

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Andersson; Robert Sandgren; [2013]
  Nyckelord :media richness; employer branding; video testimonials; employer brand values; social value; vividness effects;

  Sammanfattning : This thesis investigated how information on a firm’s website presented with richmedia employee testimonials differs compared to a poor media descriptioncommunicating the same content in its ability to positively influence potential jobseekersperceptions about a firms employer brand values, in particular social valuedue to its potential in differentiation. A problem was identified being that firms areexperiencing difficulties with communicating social value of the firm to potential jobseekers. LÄS MER

 3. 3. Agentrelationer och styrning i familjeföretag

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonas Bertilsson; Johan Sandgren; [2007]
  Nyckelord :Altruism; family firm; agency theory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the competitiveness of family firms is affected by governance mechanisms. The thesis addresses four governance mechanisms: inefficient labor markets, inefficient capital markets, self control and altruism. We have conducted an abductive method to be able to perform a qualitative research study. LÄS MER